Uruchamianie i zatrzymywanie aktualizacji antywirusowych baz danych i skanowań antywirusowych

Niezależnie od ustawień trybu aktualizacji antywirusowych baz danych i trybu uruchamiania zadania skanowania antywirusowego, możesz wymusić uruchomienie tych zadań w dowolnym momencie. Możesz także chcieć wymusić zatrzymanie któregokolwiek z tych zadań. Może być konieczne natychmiastowe uruchomienie któregoś z tych zadań, jeśli, na przykład, zadanie jest skonfigurowane dla trybu ręcznego, ale użytkownicy nie uruchamiali zadania od dłuższego czasu. Możesz uruchomić i zatrzymać zadania aktualizacji antywirusowych baz danych i skanowania antywirusowego dla urządzeń Windows i urządzeń Mac.

W celu wymuszenia uruchomienia aktualizacji antywirusowych baz danych lub skanowania antywirusowego:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Urządzenia.

  Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij przycisk WięcejZarządzaj aktualizacją baz danych / Zarządzaj skanowaniem antywirusowym.

  Zostanie otwarte okno Zarządzaj aktualizacją antywirusowych baz danych / Zarządzaj skanowaniem antywirusowym.

 4. Jeśli to konieczne, kliknij odnośnik Ustawienia aktualizacji baz danych / Ustawienia uruchamiania skanowania, a następnie zmodyfikuj ustawienia aktualizacji baz danych / ustawienia skanowania antywirusowego.
 5. Kliknij przycisk Uruchom aktualizację baz danych / Uruchom skanowanie.

Rozpocznie się aktualizacja baz danych lub skanowanie antywirusowe.

Możesz użyć filtra do przeglądania informacji o stanie zadań uruchomionych na wszystkich urządzeniach, na urządzeniach z przestarzałymi bazami danych lub na urządzeniach z aktualnymi bazami danych. Domyślnie włączony jest filtr Wszystkie urządzenia. Możesz także użyć funkcji wyszukiwania urządzeń.

W celu wymuszenia zatrzymania aktualizacji antywirusowych baz danych lub skanowania antywirusowego:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Urządzenia.

  Sekcja Urządzenia zawiera listę urządzeń, które zostały dodane do Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij przycisk WięcejZarządzaj aktualizacją baz danych / Zarządzaj skanowaniem antywirusowym.

  Zostanie otwarte okno Zarządzaj aktualizacją antywirusowych baz danych / Zarządzaj skanowaniem antywirusowym.

 4. Wybierz urządzenia, na których chcesz zatrzymać aktualizację bazy danych lub skanowanie antywirusowe.

  Możesz użyć filtra do przeglądania informacji o stanie zadań uruchomionych na wszystkich urządzeniach, na urządzeniach z przestarzałymi bazami danych lub na urządzeniach z aktualnymi bazami danych. Domyślnie włączony jest filtr Wszystkie urządzenia. Możesz także użyć funkcji wyszukiwania urządzeń.

 5. Kliknij przycisk Zatrzymaj aktualizację baz danych / Zatrzymaj skanowanie.

Zostanie zatrzymana aktualizacja baz danych lub skanowanie antywirusowe.

Uruchamianie i zatrzymywanie zadań na urządzeniach następuje z opóźnieniem. To opóźnienie jest konieczne dla synchronizacji urządzeń z Kaspersky Endpoint Security Cloud. Synchronizacja urządzeń z Kaspersky Endpoint Security Cloud odbywa się automatycznie z określoną częstotliwością lub jest wykonywana ręcznie na urządzeniach poprzez wysłanie polecenia Synchronizuj.

Przejdź do góry