Konfigurowanie aktualizacji antywirusowych baz danych na urządzeniach Windows i Mac

W celu skonfigurowania aktualizowania antywirusowych baz danych na urządzeniach Windows lub urządzeniach Mac:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Ustawienia.

  Zostanie otwarta strona Główne ustawienia Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Ustawienia aktualizacji antywirusowych baz danych.

  Zostanie otwarta strona Ustawienia aktualizacji antywirusowych baz danych.

 4. Na stronie Ustawienia aktualizacji antywirusowych baz danych kliknij przycisk Windows lub Mac w zależności od systemu operacyjnego urządzeń, dla których chcesz skonfigurować aktualizacje antywirusowych baz danych.

  Domyślnie wybrany jest przycisk Windows.

 5. W sekcji Tryb aktualizacji antywirusowych baz danych wybierz tryb aktualizacji:
  • Podczas uruchamiania aplikacji zabezpieczającej.

   aktualizacja jest uruchamiana automatycznie po uruchomieniu aplikacji na urządzeniu Windows lub Mac.

   Jeśli wybrałeś tę opcję dla urządzeń Windows, w sekcji Ustawienia trybu "Podczas uruchamiania aplikacji zabezpieczającej" określ przedział czasu, jaki musi minąć od uruchomienia aplikacji przed rozpoczęciem pobierania uaktualnień. Domyślnie, aplikacja zabezpieczająca jest uruchamiana, gdy urządzenie zostaje włączone i od razu rozpoczyna aktualizowanie antywirusowych baz danych. Dla bardziej elastycznego wykorzystania zasobów na urządzeniu możesz odroczyć aktualizację antywirusowych baz danych.

  • Zgodnie z terminarzem.

   aktualizacja jest uruchamiana automatycznie, zgodnie ze skonfigurowanym terminarzem.

   Domyślnie wybrany jest tryb Zgodnie z terminarzem. Jeśli wybrałeś tę opcję, w sekcji Ustawienia trybu "Zgodnie z terminarzem" skonfiguruj terminarz uruchamiania aktualizacji.

  • Ręcznie.

   użytkownicy ręcznie uruchamiają aktualizację na swoich urządzeniach. W tym przypadku użytkownicy urządzeń samodzielnie wybierają częstotliwość i czas uruchamiania aktualizacji antywirusowych baz danych.

   Jeśli użytkownicy powinni móc ręcznie uruchamiać aktualizacje baz danych na urządzeniach Windows, zezwól im na zarządzanie zadaniami w lokalnym interfejsie Kaspersky Endpoint Security for Windows. W tym celu:

   1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
   2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

    Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

   3. Na liście wybierz żądany profil zabezpieczeń.

    Okno właściwości profilu zabezpieczeń wyświetla ustawienia dostępne dla wszystkich urządzeń.

   4. W grupie Windows wybierz sekcję Zaawansowane.
   5. Kliknij odnośnik Ustawienia w sekcji Interfejs.
   6. Przełącz przycisk przełącznika na pozycję Zarządzanie zadaniami skanowania antywirusowego i aktualizacji z poziomu interfejsu Kaspersky Endpoint Security for Windows jest dozwolone.
 6. W sekcji Zaawansowane ustawienia aktualizacji antywirusowych baz danych zdefiniuj następujące ustawienia:
  • Uruchom pominięte zadania.

   Zaznacz to pole, aby pobrać pominięte uaktualnienia na urządzeniach, które były wyłączone lub niedostępne w momencie uruchamiania zaplanowanej aktualizacji. Aktualizacja jest uruchamiana od razu po wyeliminowaniu przyczyny pominięcia aktualizacji antywirusowych baz danych na urządzeniu. Domyślnie pole to nie jest zaznaczone.

  • Zdefiniuj zakres czasu dla automatycznego rozsyłania zadania aktualizacji.

   Zaznacz to pole, aby uruchomić aktualizację antywirusowych baz danych na urządzeniach losowo w obrębie określonego przedziału czasu zamiast uruchamiać je zgodnie z terminarzem. Domyślnie pole to jest zaznaczone. Rozproszony czas uruchamiania jest wyliczany automatycznie podczas tworzenia zadania, w zależności od liczby urządzeń, do których zadanie jest przypisane. Możesz zmienić czas uruchamiania, korzystając z ustawienia Losuj czas uruchamiania zadania w przedziale (min). Rozproszony czas uruchomienia zadania pozwala uniknąć dużej liczby jednoczesnych żądań urządzeń Windows lub urządzeń Mac wysyłanych do Kaspersky Endpoint Security Cloud podczas uruchamiania zadania aktualizacji. Domyślnie pole to nie jest zaznaczone.

  • Zatrzymaj, jeżeli zadanie jest wykonywane dłużej niż (min).

   To ustawienie jest dostępne tylko dla urządzeń Windows. Zaznacz to pole, aby ograniczyć czas aktualizacji antywirusowych baz danych na urządzeniu Windows. Możesz ustawić limit czasu aktualizacji antywirusowych baz danych na urządzeniu Windows w przedziale od 1 minuty do 999 minut. Jeśli czas aktualizacji zostanie przekroczony, zostanie wymuszone zatrzymanie aktualizacji baz danych. Domyślnie pole to nie jest zaznaczone.

 7. Kliknij przycisk Zapisz w dolnej części strony Ustawienia aktualizacji antywirusowych baz danych.

Aktualizacja antywirusowych baz danych na urządzeniach Windows i urządzeniach Mac zostanie wykonana zgodnie z określonymi ustawieniami.

Jeśli to konieczne, ręcznie uruchom i zatrzymaj aktualizacje antywirusowych baz danych na urządzeniach Windows i urządzeniach Mac.

Przejdź do góry