Dodawanie urządzeń Windows i urządzeń Mac bez użytkowników

Ta sekcja opisuje sposób ochrony urządzeń, które nie mają zdefiniowanych użytkowników (na przykład, serwery).

W celu dodania urządzenia Windows lub urządzenia Mac do Kaspersky Endpoint Security Cloud:

  1. Pobierz pakiet dystrybucyjny żądanej aplikacji zabezpieczającej.
  2. Po zakończeniu pobierania, otwórz folder z pakietem dystrybucyjnym, a następnie uruchom instalację pakietu dystrybucyjnego, w zależności od systemu operacyjnego urządzenia.

    Możesz skopiować pakiet dystrybucyjny na nośnik wymienny (taki jak dysk flash) w celu dalszej instalacji na innych urządzeniach Windows lub Mac w firmie.

Po zainstalowaniu aplikacji zabezpieczającej, dodane urządzenia z systemem Windows i urządzenia Mac zostaną wyświetlone na liście Urządzenia. Do tych urządzeń zostanie zastosowany profil zabezpieczeń o nazwie Domyślny.

Przejdź do góry