Pobieranie pakietu dystrybucyjnego aplikacji zabezpieczającej

Musisz pobrać pakiet dystrybucyjny aplikacji zabezpieczającej, jeśli chcesz zainstalować aplikację na urządzeniach Windows lub urządzeniach Mac, które nie posiadają zdefiniowanych użytkowników (na przykład, na serwerach) lub jeśli chcesz jednocześnie chronić kilka urządzeń działających pod kontrolą systemu Windows.

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Pakiety dystrybucyjne.

  Sekcja Pakiety dystrybucyjne zawiera pakiety dystrybucyjne aplikacji zabezpieczających dla urządzeń Windows i Mac. Wiadomości e-mail, które wysyłasz do użytkowników, także zawierają odnośnik do tych pakietów.

 3. Jeśli żądany pakiet dystrybucyjny nie jest przygotowany, odnośnik Przygotuj jest wyświetlany po prawej stronie. Kliknij ten odnośnik i przygotuj pakiet dystrybucyjny.
 4. Jeśli to konieczne, kliknij odnośnik Serwer proxy pod żądanym pakietem dystrybucyjnym i zdefiniuj ustawienia serwera proxy.
 5. Obok żądanego pakietu dystrybucyjnego kliknij odnośnik Pobierz.

  Pakiet dystrybucyjny zostanie pobrany do folderu domyślnego na komputerze, skonfigurowanego do zapisywania pobranych plików.

  Aby zapisać pakiet dystrybucyjny do określonego folderu na komputerze, możesz wybrać Zapisz jako w menu kontekstowym odpowiedniego pakietu dystrybucyjnego. W otwartym oknie określ folder i nazwę pliku.

Wybrany pakiet dystrybucyjny zostanie pobrany.

Przejdź do góry