Informacje o licencjonowaniu na użytkownika

Kaspersky Endpoint Security Cloud korzysta z licencji na użytkownika. W przypadku każdego użytkownika program Kaspersky Endpoint Security Cloud może teraz chronić jeden komputer stacjonarny, laptop lub serwer plików oraz do dwóch urządzeń mobilnych Android i iOS.

Użytkownik uznawany za jednostkę licencjonowania nie jest taki sam, jak użytkownik dodany do Konsoli zarządzającej. Rzeczywisty użytkownik może posiadać większą liczbę urządzeń niż ta wspomniana wyżej lub mogą istnieć urządzenia bez przypisanych właścicieli. W obu przypadkach urządzenia te są chronione.

Liczba użytkowników korzystających z Kaspersky Endpoint Security Cloud na podstawie licencji jest obliczana na podstawie liczby chronionych urządzeń. Liczba użytkowników to łączna liczba chronionych komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów plików lub połowa całkowitej liczby urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS - w zależności od tego, która wartość jest większa.

Przykłady:

Liczbę użytkowników korzystających z oprogramowania na podstawie licencji można przejrzeć w Konsoli zarządzającej Kaspersky Endpoint Security Cloud lub na stronie Kaspersky Business Hub.

Przejdź do góry