Zarządzanie kontami użytkowników

W tej sekcji znajdują się informacje dotyczące zarządzania kontami użytkowników w Kaspersky Endpoint Security Cloud. Na kontach użytkowników możesz wykonywać następujące działania:

W tej sekcji

Przeglądanie listy użytkowników

Tworzenie grup użytkowników

Edytowanie informacji o użytkowniku

Przenoszenie użytkowników między grupami

Role użytkowników i zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Usuwanie kont użytkowników

Usuwanie grup użytkowników

Przejdź do góry