Przeglądanie właściwości urządzenia

Możesz wyświetlić właściwości dowolnego zarządzanego urządzenia, w tym urządzenia oznaczonego do usunięcia.

W celu przejrzenia właściwości urządzenia:

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Zostanie otwarte okno właściwości urządzenia.

W zależności od systemu operacyjnego urządzenia to okno może zawierać następujące szczegóły:

Z poziomu okna właściwości urządzenia możesz wykonać następujące czynności:

Przejdź do góry