Przeglądanie informacji o wykryciach Data Discovery

Informacje o wykryciach Data Discovery można wyświetlić w widżecie i tabeli. Widżet pokazuje do 10 wykrytych plików, a tabela pokazuje do 1000 wykryć.

Widżet Data Discovery

W celu przejrzenia widżeta Data Discovery:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. W sekcji Panel informacyjny kliknij zakładkę Monitorowanie.
 3. Jeśli moduł Data Discovery jest wyłączony, rozpocznij korzystanie z tej funkcji.

  Widżet Data Discovery wyświetla do 10 wykrytych plików.

 4. Wybierz lub wyczyść pole Prywatny, Firmowy lub Publiczny, aby wyświetlić do 10 wykrytych plików udostępnionych wybranym odbiorcom (prywatnie, w firmie lub poza firmą).
 5. Kliknij odnośnik w kolumnie Kategorie danych lub Nazwa pliku, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wykrytym pliku.

Widżet wyświetla żądane informacje.

Z poziomu widżetu możesz przejść do tabeli z wykryciami Data Discovery.

Tabela Data Discovery

Aby wyświetlić tabelę z wykryciami Data Discovery:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W sekcji Panel informacyjny kliknij zakładkę Monitorowanie, a następnie kliknij odnośnik Przejdź do listy wykryć w widżecie Data Discovery.
  • Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąData Discovery.
 3. Jeśli moduł Data Discovery jest wyłączony, rozpocznij korzystanie z tej funkcji.

  Tabela wyświetla do 1000 wykrytych plików.

 4. Filtruj wyświetlane rekordy:
  1. Domyślnie wyświetlany jest szybki filtr. Wyświetlane rekordy można filtrować według usługi Office 365, która przechowuje wykryte pliki.
  2. Kliknij Rozszerzony filtr, aby używać rozszerzonego filtrowania.
  3. Wybierz wymagane wartości z rozwijanych list:
   • Data ostatniej edycji— Okres, w którym pliki zostały wykryte.
   • Kategorie danych—Kategorie krytycznych informacji wykrytych w plikach.
   • Typ dostępu— odbiorcy, którym udostępniono pliki (prywatnie, w firmie lub poza firmą).
   • Ostatnio edytowane przez—Jeśli wybierzesz Niestandardowy, zostanie otwarte okno Ostatnio edytowane przez. Określ tam fragment tekstu, aby znaleźć konta użytkowników, którzy jako ostatni edytowali wykryte pliki.
   • Nazwa usługi— usługa Office 365 przechowująca wykryte pliki.
  4. Kliknij Szybki filtr, aby wrócić do szybkiego filtrowania.
 5. Kliknij odnośnik Nazwa pliku lub kolumnę Kategorie danych, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wykrytym pliku.

Tabela wyświetla żądane informacje.

Z wyświetlonej tabeli można wyeksportować informacje o wszystkich bieżących wykryciach do pliku CSV.

Przejdź do góry