Eksportowanie informacji o wykryciach Data Discovery

Z tabeli z wykryciami Data Discovery można wyeksportować informacje o wszystkich bieżących wykryciach do pliku CSV. Na przykład możesz użyć pliku z wykryciami, aby przygotować raport dla swojego kierownictwa.

W celu wyeksportowania informacji o wykryciach Data Discovery:

  1. Przejdź do tabeli z wykryciami Data Discovery.
  2. Kliknij przycisk Eksportuj wykrycia.

    Otworzy się okno Eksportuj wykrycia Data Discovery.

  3. Kliknij Eksportuj, aby potwierdzić eksport.

Plik z wykryciami Data Discovery jest tworzony i automatycznie pobierany. Plik zawiera te same kolumny, co tabela z wykryciami.

Przejdź do góry