Eksportowanie informacji o wykryciach Root-Cause Analysis

Z tabeli z wykryciami Root-Cause Analysis można wyeksportować informacje o wszystkich bieżących wykryciach do pliku CSV. Na przykład możesz użyć pliku z wykryciami, aby przygotować raport dla swojego kierownictwa.

W celu wyeksportowania informacji o wykryciach Root-Cause Analysis:

  1. Przejdź do tabeli z wykryciami Root-Cause Analysis.
  2. Kliknij przycisk Eksportuj wykrycia.

    Zostanie otwarte okno Eksportuj wykrycia funkcji Root-Cause Analysis.

  3. Kliknij Eksportuj, aby potwierdzić eksport.

Plik z wykryciami Root-Cause Analysis jest tworzony i automatycznie pobierany. Plik zawiera te same kolumny, co tabela z wykryciami.

Przejdź do góry