Eksportowanie informacji o wykryciach analizy przyczyn źródłowych

Z tabeli z wykryciami Analizy przyczyn źródłowych można wyeksportować informacje o wszystkich bieżących wykryciach do pliku CSV. Na przykład możesz użyć pliku z wykryciami, aby przygotować raport dla swojego kierownictwa.

W celu wyeksportowania informacji o wykryciach Analizy przyczyn źródłowych:

  1. Przejdź do tabeli z wykryciami Analizy przyczyn źródłowych.
  2. Kliknij przycisk Eksportuj wykrycia.

    Zostanie otwarte okno Eksportuj wykrycia funkcji Root-Cause Analysis.

  3. Kliknij Eksportuj, aby potwierdzić eksport.

Plik z wykryciami Analizy przyczyn źródłowych jest tworzony i automatycznie pobierany. Plik zawiera te same kolumny, co tabela z wykryciami.

Przejdź do góry