Wyświetlanie informacji o wykryciach analizy przyczyn źródłowych

Informacje o wykryciach Analizy przyczyn źródłowych można znaleźć w widżecie i tabeli. Widżet pokazuje do 10 wykryć, a tabela pokazuje do 1000 wykryć.

Widżet Analizy przyczyn źródłowych

W celu wyświetlenia widżetu Analizy przyczyn źródłowych:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. W sekcji Panel informacyjny kliknij zakładkę Monitorowanie.
 3. Jeśli moduł Analiza przyczyn źródłowych jest wyłączony, rozpocznij korzystanie z tej funkcji.

Widżet wyświetla żądane informacje.

Z poziomu wyświetlonego widżetu możesz przejść do następujących elementów:

Tabela analizy przyczyn źródłowych

W celu wyświetlenia tabeli z wykryciami Analizy przyczyn źródłowych:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W sekcji Panel informacyjny kliknij zakładkę Monitorowanie, a następnie kliknij odnośnik Przejdź do listy wykryć w widżecie Analizy przyczyn źródłowych.
  • Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąRoot-Cause Analysis.
 3. Jeśli moduł Analiza przyczyn źródłowych jest wyłączony, rozpocznij korzystanie z tej funkcji.

  Tabela wyświetla żądane informacje.

 4. Przefiltruj wyświetlane rekordy, wybierając wymagane wartości z list rozwijanych:
  • Data wykrycia

   Okres, w którym miały miejsce wykrycia.

  • Stan

   Czy wykryte obiekty zostały wyleczone, czy nie (usunięte).

Z poziomu wyświetlanej tabeli możesz przejść do następujących elementów:

Można także wyeksportować informacje o wszystkich bieżących wykrytych przypadkach do pliku CSV.

Przejdź do góry