Eksportowanie profilu zabezpieczeń do pliku

Profil zabezpieczeń można wyeksportować do pliku, a następnie zaimportować go do innego obszaru roboczego za pomocą kilku kliknięć.

W celu wyeksportowania profilu zabezpieczeń do pliku:

  1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
  2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

    Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

  3. Zaznacz pole wyboru obok profilu, który chcesz wyeksportować, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

    Zostanie otwarte okno Wyeksportuj profil zabezpieczeń.

  4. Sprawdź nazwę obszaru roboczego i nazwę wybranego profilu zabezpieczeń.
  5. Jeśli chcesz zapewnić dodatkową ochronę pliku, kliknij strzałkę skierowaną w dół (˅) obok opcji Dodatkowe parametry, a następnie określ i potwierdź hasło.
  6. Kliknij przycisk Eksportuj, aby rozpocząć eksportowanie.

Plik z ustawieniami z wybranego profilu zabezpieczeń zostanie utworzony i pobrany na Twoje urządzenie. Nazwa pliku ma następujący format: <nazwa profilu> (<nazwa obszaru roboczego>).sps.

Możesz teraz zaimportować profil do innego obszaru roboczego.

Przejdź do góry