Importowanie profilu zabezpieczeń z pliku

Profil zabezpieczeń można wyeksportować do pliku, a następnie zaimportować go do innego obszaru roboczego za pomocą kilku kliknięć.

W celu zaimportowania profilu zabezpieczeń z pliku:

 1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
 2. Wybierz sekcję Zarządzanie ochronąProfile zabezpieczeń.

  Sekcja Profile zabezpieczeń zawiera listę profilów zabezpieczeń skonfigurowaną w Kaspersky Endpoint Security Cloud.

 3. Nad listą profili zabezpieczeń kliknij przycisk DodajImportuj.

  Przycisk nie jest dostępny, jeśli obszar roboczy zawiera już 20 profili zabezpieczeń.

 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz plik z ustawieniami profilu, które wyeksportowałeś wcześniej.
 5. Jeśli podczas eksportowania zabezpieczyłeś plik hasłem, pojawi się pole do wpisania hasła. Określ hasło, a następnie kliknij przycisk Prześlij.
 6. Kaspersky Endpoint Security Cloud analizuje plik i określa, czy plik jest prawidłowy oraz czy można z niego zaimportować ustawienia profilu. Dalsze działania zależą od wyników analizy:
  • Nie pojawiają się żadne komunikaty o błędach ani ważne notatki.

   Profil można importować. Kliknij przycisk Importuj, aby rozpocząć importowanie.

  • Pojawia się jedna lub kilka ważnych notatek (na przykład, w tym obszarze roboczym istnieje profil zabezpieczeń o takiej samej nazwie, jak określona w pliku).

   Profil można importować. Jeśli zgadzasz się z rozwiązaniami opisanymi w uwagach (na przykład, nazwa importowanego profilu zostanie automatycznie zmieniona), kliknij przycisk Importuj, aby rozpocząć importowanie.

  • Wystąpił problem z wybranym plikiem lub ogólnie z importowaniem (na przykład, plik został ręcznie edytowany lub podano nieprawidłowe hasło).

   Nie można zaimportować profilu. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kaspersky Endpoint Security Cloud (na przykład, wybierz inny plik lub ponownie wpisz hasło).

Profil zabezpieczeń jest importowany do obszaru roboczego.

Przejdź do góry