Thông tin về quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính

Nếu máy tính của bạn đã cài đặt Kaspersky Anti-Virus và kết nối với My Kaspersky, bạn có thể quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính này.

Để quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính, đăng nhập vào My Kaspersky bằng tài khoản của bạn và vào phần Các thiết bị.

Trong phần Các thiết bị, bạn có thể:

Nếu tác vụ quét máy tính được bắt đầu từ My Kaspersky, Kaspersky Anti-Virus sẽ tự động xử lý các đối tượng bị phát hiện mà không cần bạn tham gia. Khi phát hiện virus hoặc mối đe dọa khác, Kaspersky Anti-Virus sẽ tìm cách khử mã độc mà không khởi động lại máy tính. Nếu không thể khử mã độc mà không khởi động lại máy tính, danh sách sự cố bảo mật máy tính trên My Kaspersky sẽ hiển thị thông báo rằng máy tính cần khởi động lại để tiến hành khử mã độc.

Nếu danh sách các đối tượng được phát hiện trên My Kaspersky vượt quá 10 đề mục, chúng sẽ được gộp nhóm. Trong trường hợp này, các đối tượng được phát hiện chỉ có thể được xử lý qua My Kaspersky theo nhóm và không có khả năng xem xét từng đối tượng riêng biệt. Để xem các đối tượng riêng biệt trong trường hợp này, bạn được khuyến nghị sử dụng giao diện của ứng dụng trên máy tính.

Xem thêm:

Làm thế nào để tiến hành quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính

Về đầu trang