Wymagania sprzętowe i programowe

Ta sekcja zawiera wymagania sprzętowe i programowe komputera administratora, który jest używany do instalowania aplikacji na urządzeniach mobilnych, a także systemy operacyjne urządzeń mobilnych, obsługiwane przez Kaspersky Security for Mobile.

Wymagania sprzętowe i programowe komputera administratora

Aby zainstalować kompleksowe rozwiązanie Kaspersky Security for Mobile, komputer administratora musi spełniać wymagania sprzętowe Kaspersky Security Center. Więcej informacji na temat wymagań sprzętowych Kaspersky Security Center można znaleźć w pomocy Kaspersky Security Center.

Aby możliwa była praca z wtyczką zarządzającą Kaspersky Endpoint Security for Android, na komputerze administratora musi być zainstalowana Konsola administracyjna Kaspersky Security Center w wersji 12 lub nowszej.

Aby możliwa była praca z wtyczką zarządzającą Kaspersky Device Management for iOS, komputer administratora musi spełniać następujące wymagania programowe:

Aby zainstalować aplikację mobilną Kaspersky Endpoint Security for Android z poziomu Serwera administracyjnego, komputer administratora musi spełniać następujące wymagania programowe:

Nie ma żadnych wymagań programowych dla instalacji aplikacji mobilnych Kaspersky Endpoint Security for Android z odpowiednich sklepów internetowych.

Aplikacja mobilna Kaspersky Endpoint Security for Android może być także używana jako część systemu zdalnego zarządzania Kaspersky Endpoint Security Cloud (wersja 6.0 i nowsze). Więcej informacji na temat pracy z aplikacjami poprzez Kaspersky Endpoint Security Cloud można znaleźć w pomocy Kaspersky Endpoint Security Cloud.

Aplikacja mobilna Kaspersky Endpoint Security for Android może działać w obrębie systemów EMM innych firm:

Wymagania sprzętowe i programowe wobec urządzenia mobilnego użytkownika w celu obsługi instalacji aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android

Aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android posiada następujące wymagania sprzętowe i programowe:

Aplikację można zainstalować tylko w pamięci głównej urządzenia.

Wymagania sprzętowe i programowe dla profilu iOS MDM

Dla profilu iOS MDM urządzenie musi spełniać następujące wymagania sprzętowe i programowe:

Przejdź do góry