Konfigurowanie profilu roboczego

W celu skonfigurowania ustawień profilu roboczego Android:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz Profil roboczy Android.
 5. W sekcji Profil roboczy Android zaznacz pole Utwórz profil roboczy.
 6. Określ ustawienia profilu roboczego:
  • Aby włączyć Kontrolę aplikacji w profilu roboczym Android i wyłączyć ją w profilu osobistym, zaznacz pole Włącz Kontrolę aplikacji tylko w profilu roboczym.

   W sekcji Użytkownicy możesz wybrać Kontrola aplikacji i użyć obszaru roboczego do utworzenia list dozwolonych, blokowanych, zalecanych i wymaganych aplikacji, a także dozwolonych i blokowanych kategorii aplikacji.

  • Aby włączyć Ochronę WWW dla Google Chrome w profilu roboczym i wyłączyć w profilu osobistym, w obszarze roboczym sekcji Profil roboczy Android zaznacz pole Włącz Ochronę WWW tylko w profilu roboczym.

   Ochrona WWW dla Samsung Internet Browser blokuje strony w profilach: roboczym i osobistym. Nie możesz włączyć Ochrony WWW dla Samsung Internet Browser tylko w profilu roboczym. Aby użyć Ochrony WWW dla Samsung Internet Browser w profilu roboczym, wyłącz opcję Włącz Ochronę WWW tylko w profilu roboczym. Jeśli ta opcja jest włączona, Ochrona WWW dla Samsung Internet Browser nie zostaje uruchomiona. Ochrona WWW w profilu roboczym jest wyłączona domyślnie.

   Ochrona WWW na urządzeniach z systemem Android działa tylko w przeglądarkach: Google Chrome i Samsung Internet Browser.

   Ustawienia dostępu do strony internetowej można określić (utworzyć listę blokowanych kategorii stron internetowych lub listę dozwolonych stron internetowych) w sekcji Ochrona WWW.

  • Aby zablokować użytkownikowi możliwość kopiowania danych przy użyciu Schowka z aplikacji profilu roboczego do aplikacji prywatnych, zaznacz pole Zabroń przesyłania danych z profilu roboczego do profilu osobistego.
  • Aby zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z trybu debugowania USB na urządzeniu mobilnym w profilu roboczym, zaznacz pole Zabroń aktywacji trybu debugowania USB.

   W trybie debugowania USB użytkownik może, na przykład, pobrać aplikację za pośrednictwem stacji roboczej.

  • Aby zabronić użytkownikowi instalowania aplikacji w profilu roboczym Android ze wszystkich źródeł za wyjątkiem Google Play, zaznacz pole Zabroń instalacji w profilu roboczym aplikacji z nieznanych źródeł.
  • Aby zabronić użytkownikowi usuwania aplikacji z profilu roboczego Android, zaznacz pole Zabroń usuwania aplikacji z profilu roboczego.
 7. Aby skonfigurować ustawienia profilu roboczego na urządzeniu mobilnym użytkownika, zablokuj możliwość wprowadzania zmian w ustawieniach.
 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center. Obszar urządzenia mobilnego użytkownika jest podzielony na profil roboczy i profil osobisty.

Przejdź do góry