Konfigurowanie ochrony antywirusowej na urządzeniach Android

Aby natychmiast wykrywać zagrożenia, wirusy i inne złośliwe aplikacje, należy skonfigurować ustawienia ochrony w czasie rzeczywistym i automatyczne uruchamianie skanowania antywirusowego.

Kaspersky Endpoint Security for Android wykrywa następujące typy obiektów:

Antywirus posiada kilka ograniczeń:

W celu skonfigurowania ustawienia ochrony w czasie rzeczywistym urządzenia mobilnego:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Ochrona.
 5. W sekcji Ochrona skonfiguruj ustawienia ochrony systemu plików urządzenia mobilnego:
  • Aby włączyć ochronę w czasie rzeczywistym urządzenia mobilnego przed zagrożeniami, zaznacz pole Włącz ochronę.

   Kaspersky Endpoint Security for Android skanuje tylko nowe aplikacje i pliki z folderu Pobrane.

  • Aby włączyć rozszerzoną ochronę urządzenia mobilnego przed zagrożeniami, zaznacz pole Rozszerzony tryb ochrony.

   Kaspersky Endpoint Security for Android skanuje wszystkie pliki otwierane, modyfikowane, przenoszone, kopiowane, instalowane lub zapisywane przez użytkownika na urządzeniu, a także nowo zainstalowane aplikacje mobilne.

   Na urządzeniach z systemem Android 8.0 lub nowszym Kaspersky Endpoint Security for Android skanuje pliki, które użytkownik modyfikuje, przenosi, instaluje i zapisuje, a także kopie plików. Kaspersky Endpoint Security for Android nie skanuje plików po ich otwarciu lub plików źródłowych po ich skopiowaniu.

  • Aby włączyć dodatkowe skanowanie nowych aplikacji przed ich pierwszym uruchomieniem na urządzeniu użytkownika za pomocą usługi chmury Kaspersky Security Network, zaznacz pole Ochrona w chmurze (KSN).
  • Aby zablokować oprogramowanie reklamowe i aplikacje, które mogą zostać wykorzystane przez przestępców w celu uszkodzenia urządzenia lub danych użytkownika, zaznacz pole wyboru Wykrywaj oprogramowanie reklamowe, autodialery i aplikacje, które mogą być wykorzystywane przez przestępców do wyrządzenia szkody urządzeniu i danym użytkownika.
 6. Na liście Akcja po wykryciu zagrożenia wybierz jedną z następujących opcji:
  • Usuń

   Wykryte obiekty zostaną automatycznie usunięte. Użytkownik nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań. Przed usunięciem obiektu, Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetli tymczasowe powiadomienie o wykryciu obiektu.

  • Pomiń

   Jeśli wykryte obiekty zostaną pominięte, Kaspersky Endpoint Security for Android ostrzeże użytkownika o problemach z ochroną urządzenia. Informacja na temat pominiętych obiektów jest wyświetlana w sekcji aplikacji Stan. Dla każdego pominiętego zagrożenia, aplikacja udostępnia działania użytkownikowi, które może wykonać w celu eliminacji zagrożenia. Lista pominiętych obiektów może ulec zmianie, na przykład, jeśli szkodliwy plik został usunięty lub przeniesiony. Aby uzyskać aktualną listę zagrożeń, uruchom pełne skanowanie urządzenia. Aby zapewnić solidną ochronę danych, wyeliminuj wszystkie wykryte obiekty.

  • Kwarantanna
 7. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

W celu skonfigurowania automatycznego uruchamiania skanowania antywirusowego na urządzeniu mobilnym:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Skanowanie.
 5. Aby zablokować oprogramowanie reklamowe i aplikacje, które mogą zostać wykorzystane przez przestępców w celu uszkodzenia urządzenia lub danych użytkownika, zaznacz pole wyboru Wykrywaj oprogramowanie reklamowe, autodialery i aplikacje, które mogą być wykorzystywane przez przestępców do wyrządzenia szkody urządzeniu i danym użytkownika.
 6. Na liście Akcja po wykryciu zagrożenia wybierz jedną z następujących opcji:
  • Usuń

   Wykryte obiekty zostaną automatycznie usunięte. Użytkownik nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań. Przed usunięciem obiektu, Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetli tymczasowe powiadomienie o wykryciu obiektu.

  • Pomiń

   Jeśli wykryte obiekty zostaną pominięte, Kaspersky Endpoint Security for Android ostrzeże użytkownika o problemach z ochroną urządzenia. Informacja na temat pominiętych obiektów jest wyświetlana w sekcji aplikacji Stan. Dla każdego pominiętego zagrożenia, aplikacja udostępnia działania użytkownikowi, które może wykonać w celu eliminacji zagrożenia. Lista pominiętych obiektów może ulec zmianie, na przykład, jeśli szkodliwy plik został usunięty lub przeniesiony. Aby uzyskać aktualną listę zagrożeń, uruchom pełne skanowanie urządzenia. Aby zapewnić solidną ochronę danych, wyeliminuj wszystkie wykryte obiekty.

  • Kwarantanna
  • Pytaj użytkownika

   Aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetla powiadomienie z monitem o wybranie akcji, która ma zostać podjęta wobec wykrytego obiektu: Pomiń lub Usuń.

   Jeśli aplikacja wykryje kilka zagrożeń, opcja Pytaj użytkownika umożliwi użytkownikowi urządzenia zastosowanie wybranej akcji do każdego pliku poprzez użycie opcji Zastosuj do wszystkich.

   Program Kaspersky Endpoint Security for Android musi zostać ustawiony jako usługa dostępności w celu zapewnienia wyświetlania powiadomień na urządzeniach mobilnych działających pod kontrolą systemu Android 10.0 lub nowszego. Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetli pytanie o ustawienie aplikacji jako usługę funkcji Dostępności poprzez Kreator wstępnej konfiguracji. Użytkownik może pominąć ten krok lub wyłączyć tę usługę w ustawieniach urządzenia w późniejszym czasie. W tym przypadku aplikacja Kaspersky Endpoint Security for Android wyświetla okno systemowe z monitem o wybranie akcji, która ma zostać podjęta na wykrytym obiekcie: Pomiń lub Usuń. Aby zastosować akcję na kilku obiektach, należy otworzyć Kaspersky Endpoint Security.

 7. Sekcja Zaplanowane skanowanie zawiera ustawienia automatycznego uruchamiania pełnego skanowania systemu plików urządzenia. W tym celu kliknij przycisk Terminarz i określ częstotliwość pełnego skanowania w oknie Terminarz.
 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center. Kaspersky Endpoint Security for Android skanuje wszystkie pliki, w tym zawartość archiwów.

Aby zapewnić aktualną ochronę urządzenia mobilnego, skonfiguruj ustawienia aktualizacji antywirusowych baz danych.

Domyślnie aktualizacje bazy danych aplikacji są wyłączone, gdy urządzenie jest w strefie roamingu. Zaplanowane aktualizacje antywirusowych baz danych nie są wykonywane.

W celu skonfigurowania ustawień aktualizacji antywirusowej bazy danych:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zarządzane urządzenia wybierz grupę administracyjną, do której należą urządzenia Android.
 2. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Zasady.
 3. Otwórz okno właściwości zasady poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnej kolumny.
 4. W oknie Właściwości wybierz sekcję Aktualizacja baz danych.
 5. Jeśli chcesz, aby Kaspersky Endpoint Security for Android pobierał uaktualnienia baz danych zgodnie z terminarzem, gdy urządzenie jest w trybie roamingu, w sekcji Aktualizacja baz danych podczas roamingu zaznacz pole Aktualizacja baz danych podczas roamingu.

  Nawet jeśli pole jest odznaczone, użytkownik może ręcznie uruchomić aktualizację antywirusowych baz danych, gdy urządzenie jest w strefie roamingu.

 6. W sekcji Źródło uaktualnień baz danych wybierz źródła uaktualnień, z którego Kaspersky Endpoint Security for Android pobiera i instaluje uaktualnienia antywirusowych baz danych aplikacji:
  • Serwery Kaspersky

   Aplikacja używa serwerów aktualizacji Kaspersky jako źródła uaktualnień, z którego pobiera bazy danych Kaspersky Endpoint Security for Android na urządzenia mobilne użytkowników. Aby aktualizować bazy danych z serwerów Kaspersky, Kaspersky Endpoint Security for Android przesyła dane do Kaspersky (na przykład, ID uruchomienia zadania aktualizacji). Lista danych, które są przesyłane podczas aktualizacji bazy danych, jest dostępna w Umowie licencyjnej.

  • Serwer administracyjny

   Aplikacja używa Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center jako źródła uaktualnień, z którego pobiera bazy danych Kaspersky Endpoint Security for Android na urządzenia mobilne użytkowników.

  • Inne źródło

   Aplikacja używa innych serwerów jako źródła uaktualnień, z którego pobiera bazy danych Kaspersky Endpoint Security for Android na urządzenia mobilne użytkowników. Aby uruchomić aktualizację, w polu poniżej należy wprowadzić adres serwera HTTP (np. http://domain.com/).

 7. W sekcji Zaplanowana aktualizacja baz danych skonfiguruj ustawienia uruchamiania aktualizacji antywirusowych baz danych na urządzeniu użytkownika. W tym celu kliknij przycisk Terminarz i określ częstotliwość i czas uruchomienia aktualizacji w oknie Terminarz.
 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center.

Przejdź do góry