Dostarczanie danych

Produkt Kaspersky Security for Mobile jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (GDPR - General Data Protection Regulation).

Aby zainstalować aplikację, Ty lub użytkownik urządzenia musicie przeczytać i zaakceptować warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Ponadto można skonfigurować zasady, aby akceptować wymienione poniżej Oświadczenia globalnie dla wszystkich użytkowników. W przeciwnym razie użytkownicy zostaną poproszeni przez powiadomienie na głównym ekranie aplikacji o zaakceptowaniu następujących Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika:

Jeśli zdecydujesz się akceptować wyciągi globalnie, wersje oświadczeń zaakceptowane przez Kaspersky Security Center muszą być zgodne z wersjami już zaakceptowanymi przez użytkowników. W przeciwnym razie użytkownicy zostaną poinformowani o problemie i poproszeni o zaakceptowanie wersji oświadczenia zgodnej z wersją zaakceptowaną globalnie przez administratora. Stan urządzenia we wtyczce administracyjnej Kaspersky Endpoint Security for Android również zmieni się na Ostrzeżenie.

Użytkownik może zaakceptować warunki Oświadczenia lub je odrzucić w dowolnym momencie w sekcji Informacje o aplikacji w ustawieniach Kaspersky Endpoint Security for Android.

Wymiana informacji z Kaspersky Security Network

W celu udoskonalenia ochrony w czasie rzeczywistym, Kaspersky Security for Mobile wykorzystuje usługę chmury Kaspersky Security Network podczas działania następujących komponentów:

Informacje dotyczące typu danych wysyłanych do Kaspersky podczas korzystania z KSN w trakcie działania Antywirusa i Kontroli aplikacji są dostępne w Umowie licencyjnej. Akceptując warunki i postanowienia Umowy licencyjnej, wyrażasz zgodę na wysyłanie tych informacji.

Informacje o typie danych przesyłanych do Kaspersky podczas korzystania z KSN w trakcie działania Ochrony WWW są dostępne w Oświadczeniu dotyczącym przetwarzania danych w ramach Ochrony WWW. Akceptując warunki i postanowienia Oświadczenia, wyrażasz zgodę na wysyłanie tych informacji.

Informacje dotyczące typu danych statystycznych wysyłanych do Kaspersky podczas korzystania z KSN w trakcie działania aplikacji mobilnej Kaspersky Endpoint Security for Android są dostępne w Oświadczeniu Kaspersky Security Network. Akceptując warunki i postanowienia Oświadczenia, wyrażasz zgodę na wysyłanie tych informacji.

Dostarczanie danych zgodnie z Umową licencyjną

Jeśli do aktywowania Oprogramowania używany jest Kod aktywacyjny, w celu weryfikacji prawa do korzystania z Oprogramowania Użytkownik końcowy zobowiązuje się do okresowego dostarczania Posiadaczowi praw następujących informacji: typ, wersja i lokalizacja zainstalowanego Oprogramowania, wersje zainstalowanych Aktualizacji, identyfikator Komputera oraz identyfikator instalacji Oprogramowania na Komputerze, kod aktywacyjny oraz unikatowy identyfikator aktywacji Oprogramowania bieżącej licencji, data i godzina aktywacji, typ, wersja i liczba bitów systemu operacyjnego, nazwa środowiska wirtualnego, jeśli Oprogramowanie zostało zainstalowane w środowisku wirtualnym, oraz identyfikatory elementów Oprogramowania aktywnych w momencie przekazywania informacji, adres URL i IP usługi aktywacji, suma kontrolna certyfikatu, typ certyfikatu i zawartość certyfikatu usługi aktywacji.

W celu ochrony Komputera przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa informacji Użytkownik końcowy zobowiązuje się do okresowego dostarczania Posiadaczowi praw następujących informacji:

Jeśli Aktualizacje są pobierane z serwerów aktualizacji Posiadacza praw, w celu zwiększenia jakości mechanizmu aktualizacji Użytkownik Końcowy zgadza się na okresowe dostarczanie Posiadaczowi praw następujących informacji: identyfikator, wersję i lokalizację zainstalowanego Oprogramowania, identyfikatory zainstalowanych Aktualizacji Oprogramowania, identyfikator instalacji Oprogramowania na Komputerze, typ, wersję i liczbę bitów systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator uruchamiania zadania aktualizacji oraz identyfikator bieżącej licencji. Posiadacz praw może użyć takich informacji także do otrzymywania statystycznych informacji o dystrybucji i użyciu Oprogramowania.

Uzyskane informacje są chronione przez Kaspersky zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Uzyskane informacje są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i są niszczone w miarę ich gromadzenia (dwa razy do roku) lub na żądanie Użytkownika. Ogólne statystyki są przechowywane cały czas.

Dostarczenia danych zgodnie z Oświadczeniem Kaspersky Security Network

Korzystanie z KSN może prowadzić do zwiększania skuteczności ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa sieci i informacji, którą to ochronę zapewnia Oprogramowanie.

Jeśli używasz licencji na 5 lub więcej węzłów, Posiadacz praw automatycznie otrzyma i przetworzy następujące dane podczas korzystania z KSN:

Co więcej, w celu realizacji deklarowanego celu, tj. zwiększania efektywności ochrony zapewnianej przez Oprogramowanie, Posiadacz praw może otrzymywać obiekty, które mogą być wykorzystane przez niepowołane osoby do poczynienia szkód na Komputerze i stworzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji.

Udostępnianie powyższych informacji KSN jest dobrowolne. Możesz zakończyć uczestnictwo w Kaspersky Security Network w dowolnym momencie

Dostarczenia danych zgodnie z Oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych na potrzeby modułu Ochrona WWW

Zgodnie z Oświadczeniem dotyczącym modułu Ochrona WWW Posiadacz praw przetwarza dane w celu zapewnienia działania modułu Ochrona WWW. Określony cel obejmuje wykrywanie zagrożeń internetowych i określanie kategorii odwiedzanych stron internetowych przy użyciu usługi chmury Kaspersky Security Network (KSN).

Za zgodą Użytkownika następujące dane będą automatycznie i regularnie wysyłane do Posiadacza praw zgodnie z Oświadczeniem dotyczącym modułu Ochrona WWW:

Dostarczenia danych zgodnie z Oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych w celach marketingowych.

Do przetwarzania danych Posiadacz praw używa systemów informacyjnych stron trzecich. Przetwarzanie danych przez strony trzecie podlega zapisom oświadczeń o ochronie prywatności dotyczących takich systemów informacyjnych stron trzecich. Poniżej wskazano usługi używane przez Posiadacza praw oraz przetwarzane w nich dane:

Podanie powyższych informacji na potrzeby przetwarzania w celach marketingowych nie jest obowiązkowe.

Przejdź do góry