Ograniczenia i ostrzeżenia

Kaspersky Endpoint Security for Android posiada kilka ograniczeń, które nie są krytyczne dla działania aplikacji.

Ograniczenia podczas instalowania aplikacji

Ograniczenia podczas aktualizacji wersji aplikacji

Ograniczenia w działaniu Antywirusa

Ograniczenia podczas konfigurowania ograniczeń dla urządzeń z systemem Android

Na urządzeniach z systemem Android 11.0 nie można wyłączyć aparatu urządzenia.

Ograniczenia w działaniu Ochrony WWW

Ograniczenia w działaniu Anti-Theft

Ograniczenia w działaniu Kontroli aplikacji

Ograniczenia podczas konfigurowania poczty e-mail

Zdalna konfiguracja skrzynki pocztowej jest dostępna tylko na następujących urządzeniach:

W poprzednich wersjach Kaspersky Endpoint Security for Android możesz użyć Kaspersky Security Center do zdalnego skonfigurowania ustawień profilu TouchDown na urządzeniu użytkownika. Wycofano obsługę TouchDown w Kaspersky Endpoint Security for Android Service Pack 4. Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy technicznej Symantec.

Po zaktualizowaniu wtyczki zarządzającej Kaspersky Endpoint Security for Android, ustawienia TouchDown w zasadzie są ukryte, ale zapisane. Jeśli nowe urządzenia zostaną podłączone, ustawienia TouchDown zostaną skonfigurowane po zastosowaniu zasady.

Po zmodyfikowaniu i zapisaniu zasady, ustawienia TouchDown zostaną usunięte. Ustawienia TouchDown na urządzeniach użytkownika zostaną wyczyszczone po zastosowaniu zasady.

Ograniczenia podczas konfigurowania siły haseł odblokowujących urządzenie

Ograniczenia profilu roboczego Android

Używanie profili roboczych Android jest dostępne na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android 5.0 lub nowszego.

Ograniczenia Samsung KNOX

Ograniczenia konfiguracji Wi-Fi

Na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Android w wersji 8.0 lub nowszego, nie można ponownie zdefiniować ustawień serwera proxy dla Wi-Fi przy użyciu zasady. Jednakże możesz ręcznie skonfigurować ustawienia serwera proxy dla sieci Wi-Fi na urządzeniu mobilnym.

Ograniczenia konfiguracji APN

Ograniczenia Zapory sieciowej

Korzystanie z Zapory sieciowej jest dostępne tylko na urządzeniach Samsung z systemem Android w wersji 5.0 lub nowszej.

Ograniczenia konfiguracji VPN

Zdalna konfiguracja VPN jest dostępna tylko na następujących urządzeniach:

Ograniczenia podczas pracy z kontenerami

Ograniczenia ochrony przed usunięciem aplikacji

Ograniczenia aplikacji na określonych urządzeniach

Przejdź do góry