Znane problemy i uwagi

W Kaspersky Endpoint Security for Android występuje szereg znanych problemów, które nie są krytyczne dla działania aplikacji.

Znane problemy podczas instalowania aplikacji

Znane problemy podczas aktualizacji wersji aplikacji

Znane problemy z działaniem antywirusa

Znane problemy w działaniu ochrony WWW

Znane problemy w działaniu funkcji Anti-Theft

Znane problemy w działaniu Kontroli aplikacji

Znane problemy podczas konfigurowania poczty e-mail

Znane problemy podczas konfigurowania mocy hasła odblokowującego urządzenie

Znane problemy podczas konfigurowania Wi-Fi

Znane problemy podczas konfigurowania APN

Znane problemy z Zaporą sieciową

Znane problemy podczas konfigurowania VPN

Znane problemy podczas pracy z kontenerami

Znane problemy z ochroną dezinstalacji aplikacji

Znane problemy podczas konfigurowania ograniczeń urządzenia

Znane problemy podczas wysyłania poleceń na urządzenia mobilne

Znane problemy z profilem roboczym Android

Znane problemy z określonymi urządzeniami

Przejdź do góry