Włączanie i wyłączanie korzystania z Kaspersky Security Network

W celu obsługi komponentów Kaspersky Endpoint Security for Android korzystających z Kaspersky Security Network, aplikacja wysyła żądania do usług w chmurze. Żądania zawierają dane opisane w sekcji "Dostarczanie danych".

Jeśli korzystanie z Kaspersky Security Network jest wyłączone na urządzeniu, komponenty Ochrona w chmurze, Ochrona WWW i Kontrola aplikacji są wyłączone automatycznie.

W celu włączenia lub wyłączenia korzystania z Kaspersky Security Network:

  1. Otwórz okno z ustawieniami zasady zarządzania dla urządzeń mobilnych, na którym jest zainstalowany produkt Kaspersky Endpoint Security for Android.
  2. W oknie Właściwości wybierz sekcję Dodatkowe.
  3. W sekcji Ustawienia Kaspersky Security Network (KSN) skonfiguruj ustawienia korzystania z Kaspersky Security Network:
    • Zaznacz pole wyboru Używaj Kaspersky Security Network do działania następujących komponentów: Antywirus (Ochrona w chmurze), Ochrona WWW i Kontrola aplikacji (Kategorie aplikacji).
    • Zaznacz pole Zezwól na przesyłanie statystyk do KSN, aby przesłać dane do Kaspersky. Te dane pomogą aplikacji Kaspersky Endpoint Security for Android szybciej reagować na zagrożenia, poprawiać wydajność komponentów ochrony i zmniejszać prawdopodobieństwo fałszywych alarmów.
  4. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia urządzenia mobilnego są konfigurowane po kolejnej synchronizacji urządzenia z Kaspersky Security Center. Po zastosowaniu zasady, komponenty, które używają Kaspersky Security Network, zostają wyłączone, a ustawienia komponentów stają się niedostępne.

Przejdź do góry