Zarządzanie ochroną komputera

Kaspersky Endpoint Security zapewnia odpowiednią ochronę komputera przed różnymi typami zagrożeń, atakami sieciowymi i phishingowymi.

Każdy typ zagrożenia jest przetwarzany przez dedykowany moduł. Moduły mogą być włączane, wyłączane i konfigurowane niezależnie od siebie.

Poza ochroną w czasie rzeczywistym zapewnianą przez moduły aplikacji, zalecamy regularne skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń. Pozwala to wyeliminować możliwość rozpowszechniania się szkodliwego oprogramowania, które nie jest wykrywane przez moduły ochrony z powodu ustawienia niskiego poziomu ochrony lub z innych powodów.

Aby wersje modułów i bazy danych programu Kaspersky Endpoint Security nie uległy przeterminowaniu, musisz je aktualizować. Domyślnie aplikacja jest aktualizowana automatycznie, ale w razie konieczności możesz zawsze uruchomić aktualizację baz danych i modułów aplikacji ręcznie.

Modułami kontroli są następujące składniki aplikacji:

Działanie modułów kontroli opiera się na następujących regułach:

Modułami ochrony są następujące składniki aplikacji:

W Kaspersky Endpoint Security dostępne są następujące zadania:

Funkcja szyfrowania danych pozwala na szyfrowanie plików i folderów przechowywanych na lokalnych dyskach komputera. Funkcja szyfrowania dysku umożliwia szyfrowanie dysków twardych i nośników wymiennych.

Zdalne zarządzanie poprzez Kaspersky Security Center

Kaspersky Security Center umożliwia zdalne uruchamianie i zatrzymywanie działania Kaspersky Endpoint Security na komputerze klienckim oraz zdalne zarządzanie i konfigurację ustawień aplikacji.

Funkcje usługowe aplikacji

Kaspersky Endpoint Security zawiera pewną liczbę funkcji usługowych. Służą one do utrzymywania aktualnego stanu aplikacji, rozszerzania jej funkcjonalności i pomocy użytkownikowi w pracy z aplikacją.

Jeśli podczas działania aplikacja zwróci błąd lub zawiesi się, może zostać automatycznie uruchomiona ponownie.

Jeśli aplikacja napotka powtarzające się błędy powodujące jej awarię, wykona ona następujące działania:

  1. Wyłączy funkcje kontroli i ochrony (funkcja szyfrowania pozostanie włączona).
  2. Powiadomi użytkownika o wyłączeniu funkcji.
  3. Podejmie próbę przywrócenia aplikacji do stanu funkcjonalności po zaktualizowaniu baz danych lub zastosowaniu uaktualnień modułów aplikacji.

Aplikacja pobierze informacje o powtarzających się błędach i awariach systemu przy użyciu specjalnie utworzonych do tych celów algorytmów, zdefiniowanych przez ekspertów z Kaspersky.

Przejdź do góry