Opis ustawień instalacji pliku setup.ini

Plik setup.ini jest używany podczas instalacji aplikacji z poziomu wiersza poleceń lub za pomocą Edytora zasad grupy systemu Microsoft Windows. Aby zastosować ustawienia z pliku setup.ini, umieść ten plik w folderze zawierającym pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security.

Plik setup.ini zawiera następujące sekcje:

Zamiast wartości 1 możesz użyć wartości yes, on, enable lub enabled.

Zamiast wartości 0 możesz użyć wartości no, off, disable lub disabled.

Ustawienia pliku setup.ini

Sekcja

Parametr

Opis

[Setup]

InstallDir

Ścieżka do folderu instalacyjnego aplikacji.

 

ActivationCode

Kod aktywacyjny Kaspersky Endpoint Security.

 

Eula

Akceptacja lub odrzucenie warunków Umowy licencyjnej. Dostępne wartości:

 • 1 – akceptacja lub odrzucenie warunków Umowy licencyjnej.
 • 0 – odrzucenie warunków Umowy licencyjnej.

  Umowa licencyjna jest zawarta w pakiecie dystrybucyjnym Kaspersky Endpoint Security. Akceptacja warunków Umowy licencyjnej jest niezbędna do zainstalowania aplikacji lub jej aktualizacji.

 

PrivacyPolicy

Akceptacja lub odrzucenie Polityki prywatności. Dostępne wartości:

 • 1 – akceptacja Polityki prywatności.
 • 0 – odrzucenie Polityki prywatności.

  Treść Polityki prywatności znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym Kaspersky Endpoint Security. Aby zainstalować aplikację lub zaktualizować wersję aplikacji, musisz zaakceptować Politykę prywatności.

 

KSN

Akceptacja lub odmowa uczestnictwa w Kaspersky Security Network. Jeśli nie ustawiono wartości dla tego parametru, Kaspersky Endpoint Security wyświetli monit o potwierdzenie zgody lub odmowę uczestniczenia w KSN przy pierwszym uruchomieniu Kaspersky Endpoint Security. Dostępne wartości:

 • 1 – zgoda na uczestniczenie w KSN.
 • 0 – odmowa uczestniczenia w KSN (wartość domyślna).

  Pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security jest zoptymalizowany do użycia z Kaspersky Security Network. Jeśli zdecydowałeś się nie uczestniczyć w Kaspersky Security Network, powinieneś zaktualizować Kaspersky Endpoint Security od razu po zakończeniu instalacji.

 

Login

Ustaw nazwę użytkownika, aby uzyskać dostęp do funkcji i ustawień Kaspersky Endpoint Security (komponent Ochrona hasłem). Nazwa użytkownika jest ustawiana wraz z parametrami Password i PasswordArea. Domyślna nazwa użytkownika to KLAdmin.

 

Hasło

Określ hasło dostępu do funkcji i ustawień Kaspersky Endpoint Security (hasło jest określane wraz z parametrami Login i PasswordArea).

Jeśli określiłeś hasło, ale nie określiłeś nazwy użytkownika z parametrem Login, domyślnie używana będzie nazwa użytkownika KLAdmin.

 

PasswordArea

Zakres działania hasła dostępu do funkcji i ustawień Kaspersky Endpoint Security. Jeśli użytkownik spróbuje wykonać działanie, które znajduje się w tym obszarze, Kaspersky Endpoint Security wyświetli monit o podanie danych uwierzytelniających konta użytkownika (parametry Login i Password). Użyj znaku „;”, aby określić kilka wartości. Dostępne wartości:

 • SET – modyfikowanie ustawień aplikacji.
 • EXIT – zakończenie działania aplikacji.
 • DISPROTECT – wyłączanie komponentów ochrony i zatrzymywanie zadań skanowania.
 • DISPOLICY – wyłączanie profilu Kaspersky Security Center.
 • UNINST – usunięcie aplikacji z komputera.
 • DISCTRL – wyłączenie składników kontroli.
 • REMOVELIC – usuwanie klucza.
 • REPORTS – wyświetlanie raportów.

 

SelfProtection

Włączenie lub wyłączenie mechanizmu ochrony instalacji aplikacji. Dostępne wartości:

 • 1 – mechanizm ochrony instalacji aplikacji jest włączony.
 • 0 – mechanizm ochrony instalacji aplikacji jest wyłączony.

  Możesz wyłączyć ochronę instalacji. Ochrona instalacji obejmuje ochronę przed podszywaniem się przez szkodliwe oprogramowanie pod pakiet dystrybucyjny, blokowaniem dostępu do folderu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security, a także blokowaniem dostępu do gałęzi rejestru systemu zawierającej klucze aplikacji. Jeżeli aplikacja nie może zostać zainstalowana (na przykład podczas zdalnej instalacji przy użyciu pulpitu zdalnego systemu Windows), zalecane jest wyłączenie ochrony procesu instalacji.

 

Reboot=1

Automatyczne ponowne uruchamianie komputera, jeśli jest wymagane po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu aplikacji. Jeśli dla tego parametru nie zostanie ustawiona żadna wartość, automatyczne ponowne uruchomienie komputera zostanie zablokowane.

Ponowne uruchomienie nie jest wymagane podczas instalowania Kaspersky Endpoint Security. Ponowne uruchomienie jest wymagane tylko wtedy, gdy przed instalacją musisz usunąć niekompatybilne aplikacje. Ponowne uruchomienie może być też wymagane podczas aktualizowania wersji aplikacji.

 

AddEnvironment

Do zmiennej %PATH% zostaje dodana ścieżka dostępu do plików wykonywalnych znajdujących się w folderze instalacyjnym Kaspersky Endpoint Security. Dostępne wartości:

 • 1 – do zmiennej %PATH% zostaje dodana ścieżka dostępu do plików wykonywalnych znajdujących się w folderze instalacyjnym Kaspersky Endpoint Security.
 • 0 – do zmiennej %PATH% nie zostaje dodana ścieżka dostępu do plików wykonywalnych znajdujących się w folderze instalacyjnym Kaspersky Endpoint Security.

 

AMPPL

Włącza lub wyłącza ochronę usługi Kaspersky Endpoint Security przy użyciu technologii AM-PPL (Antimalware Protected Process Light). Dostępne wartości:

 • 1 – ochrona usługi Kaspersky Endpoint Security przy użyciu technologii AM-PPL jest włączona.
 • 0 – ochrona usługi Kaspersky Endpoint Security przy użyciu technologii AM-PPL jest wyłączona.

 

SetupReg

Włącza zapisywanie kluczy rejestru z pliku setup.reg do rejestru. Wartość parametru SetupReg: setup.reg.

 

EnableTraces

Włączanie lub wyłączanie śledzenia instalacji aplikacji. Kaspersky Endpoint Security zapisuje pliki śledzenia w folderze %ProgramData%/Kaspersky Lab. Dostępne wartości:

 • 1 – śledzenie instalacji aplikacji jest włączone.
 • 0 – śledzenie instalacji aplikacji jest wyłączone (wartość domyślna).

 

TracesLevel

Poziom szczegółowości śledzenia. Dostępne wartości:

 • 100 (krytyczny). Tylko wiadomości o błędach krytycznych.
 • 200 (wysoki). Wiadomości o wszystkich błędach, w tym błędach krytycznych.
 • 300 (diagnostyczny). Wiadomości o wszystkich błędach oraz wybór wiadomości zawierających ostrzeżenia.
 • 400 (ważny). Wszystkie ostrzeżenia i wiadomości o błędach zwykłych i krytycznych oraz wybrane wiadomości zawierające dodatkowe informacje.
 • 500 (normalny). Wszystkie ostrzeżenia i wiadomości o błędach zwykłych i krytycznych oraz wiadomości ze szczegółowymi informacjami o działaniu aplikacji w trybie normalnym (wartość domyślna).
 • 600 (niski). Wszystkie możliwe wiadomości.

[Components]

ALL

Instalacja wszystkich komponentów. Jeśli dla parametru określono wartość 1, zostaną zainstalowane wszystkie komponenty, niezależnie od ustawień instalacji pojedynczych składników.

 

MailAntiVirus

Ochrona poczty.

 

IMAntiVirus

Ochrona komunikatorów.

 

WebAntiVirus

Ochrona WWW.

 

ApplicationPrivilegeControl

Kontrola uprawnień aplikacji.

 

SystemWatcher

Kontrola systemu.

 

Zapora sieciowa

Zapora sieciowa.

 

NetworkAttackBlocker

Blokowanie ataków sieciowych.

 

WebControl

Kontrola sieci.

 

DeviceControl

Kontrola urządzeń.

 

ApplicationStartupControl

Kontrola uruchamiania aplikacji.

 

FileEncryption

Biblioteki Szyfrowania na poziomie plików.

 

DiskEncryption

Biblioteki Szyfrowania całego dysku.

 

VulnerabilityAssessment

Monitor wykrywania luk.

 

KeyboardAuthorization

Ochrona przed atakami BadUSB

 

AntiAPT

KATA Endpoint Sensor.

 

MSBitLocker

Microsoft BitLocker Manager.

 

AdminKitConnector

Network Agent Connector do zdalnego zarządzania aplikacją poprzez Kaspersky Security Center. Dostępne wartości:

 • 1 – Wtyczka Network Agent Connector zostanie zainstalowana.
 • 0 – Wtyczka Network Agent Connector nie zostanie zainstalowana.

[Zadania]

ScanMyComputer

Zadanie Pełnego skanowania. Dostępne wartości:

 • 1 – zadanie zostaje włączone do listy zadań Kaspersky Endpoint Security.
 • 0 – zadanie nie zostaje włączone do listy zadań Kaspersky Endpoint Security.

 

ScanCritical

Zadanie Skanowanie obszarów krytycznych. Dostępne wartości:

 • 1 – zadanie zostaje włączone do listy zadań Kaspersky Endpoint Security.
 • 0 – zadanie nie zostaje włączone do listy zadań Kaspersky Endpoint Security.

 

Updater

Zadanie aktualizacji. Dostępne wartości:

 • 1 – zadanie zostaje włączone do listy zadań Kaspersky Endpoint Security.
 • 0 – zadanie nie zostaje włączone do listy zadań Kaspersky Endpoint Security.

Przejdź do góry