Informacje o module Kontrola uruchamiania aplikacji

Moduł Kontrola uruchamiania aplikacji monitoruje próby uruchamiania aplikacji przez użytkownika i kontroluje uruchamianie aplikacji przy użyciu reguł Kontroli uruchamiania aplikacji.

Uruchamianie aplikacji, których ustawienia nie odpowiadają żadnej z reguł Kontroli uruchamiania aplikacji, jest kontrolowane przez wybrany tryb działania modułu. Domyślnie wybrany jest tryb Czarna lista. Ten tryb pozwala każdemu użytkownikowi na uruchamianie dowolnej aplikacji.

Wszystkie próby użytkownika mające na celu uruchomienie aplikacji są zapisywane w raportach.

Przejdź do góry