Instalowanie aplikacji

Ta sekcja opisuje sposób zainstalowania Kaspersky Endpoint Security na komputerze oraz sposób zakończenia wstępnej konfiguracji aplikacji.

W tej sekcji:

Informacje o sposobach instalacji aplikacji

Instalowanie aplikacji przy użyciu Kreatora instalacji

Instalowanie aplikacji z poziomu wiersza poleceń

Zdalne instalowanie aplikacji przy użyciu System Center Configuration Manager

Opis ustawień instalacji pliku setup.ini

Kreator wstępnej konfiguracji

Informacje o sposobach aktualizacji starszej wersji aplikacji

Przejdź do góry