Specjalne kwestie dotyczące uprawnień Ochrony hasłem

Uprawnienia Ochrony hasłem obejmują pewne ważne aspekty i ograniczenia, które należy rozważyć.

Konfiguracja ustawień aplikacji

Jeśli komputer użytkownika działa pod kontrolą profilu, upewnij się, że wszystkie wymagane ustawienia w profilu są dostępne do edycji (atrybuty icon_unlock są otwarte).

Zakończenie działania aplikacji

Nie ma żadnych specjalnych kwestii ani ograniczeń.

Wyłączenie składników ochrony

Wyłączenie składników kontroli

Wyłącz zasadę Kaspersky Security Center

Nie możesz udzielić grupie „Wszyscy” uprawnienia do wyłączenia profilu Kaspersky Security Center. Aby zezwolić użytkownikom innym niż KLAdmin na wyłączenie profilu, dodaj użytkownika lub grupę, który/która posiada uprawnienie Wyłącz zasadę Kaspersky Security Center w ustawieniach Ochrony hasłem.

Usuwanie klucza

Nie ma żadnych specjalnych kwestii ani ograniczeń.

Dezinstalacja / modyfikacja / przywracanie aplikacji

Jeśli posiadasz dozwolone usuwanie, modyfikowanie i przywracanie aplikacji dla grupy „Wszystkie”, Kaspersky Endpoint Security nie wymaga podania hasła podczas próby wykonania tych działań przez użytkownika. Dlatego każdy użytkownik, także użytkownicy spoza domeny, może zainstalować, zmodyfikować lub przywrócić aplikację.

Przywracanie dostępu do danych na zaszyfrowanych dyskach

Możesz odzyskać dostęp do danych na zaszyfrowanych dyskach tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany jako KLAdmin. Uprawnienie do wykonywania tego działania nie może zostać nadane żadnemu innemu użytkownikowi.

Wyświetl raporty

Nie ma żadnych specjalnych kwestii ani ograniczeń.

Przywróć z Kopii zapasowej

Nie ma żadnych specjalnych kwestii ani ograniczeń.

Przejdź do góry