Nadawanie uprawnień pojedynczym użytkownikom lub grupom

Możesz udzielić dostępu do Kaspersky Endpoint Security pojedynczym użytkownikom lub grupom. Na przykład, jeśli istniejąca aplikacja jest zablokowana dla grupy Każda, możesz nadać uprawnienie Zakończenie działania aplikacji pojedynczemu użytkownikowi. W wyniku tego możesz zakończyć działanie aplikacji tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany jako ten użytkownik lub jako KLAdmin.

Możesz użyć danych uwierzytelniających do konta, aby uzyskać dostęp do aplikacji tylko wtedy, gdy komputer jest w domenie. Jeśli komputer nie znajduje się w domenie, możesz użyć konta KLAdmin lub hasła tymczasowego.

W celu nadania uprawnień pojedynczym użytkownikom lub grupom:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia główneInterfejs.
 3. W sekcji Ochrona hasłem kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Ochrona hasłem.

 4. W oknie Uprawnienia kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Uprawnienia użytkownika/grupy.

 5. Kliknij przycisk Wybierz po prawej stronie pola Użytkownik / Grupa.

  Zostanie otwarte standardowe okno Wybierz Użytkowników lub Grupy.

 6. Wybierz użytkownika lub grupę w Active Directory i potwierdź swój wybór.
 7. W tabeli Uprawnienia zaznacz pola obok działań, które wybrany użytkownik lub grupa będą mogli wykonywać bez pytania o podanie hasła.

  Jeśli pole jest odznaczone, użytkownicy nie mogą wykonywać tego działania. Na przykład, jeśli pole obok uprawnienia Zakończenie działania aplikacji jest odznaczone, możesz zakończyć działanie aplikacji tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany jako KLAdmin lub jako pojedynczy użytkownik, który posiada wymagane uprawnienie, lub jeśli wprowadzisz hasło tymczasowe.

  Uprawnienia Ochrony hasłem obejmują pewne ważne aspekty, które należy rozważyć. Upewnij się, że wszystkie warunki dla uzyskania dostępu do Kaspersky Endpoint Security zostaną spełnione.

 8. Zapisz swoje zmiany.

W wyniku tego działania, jeśli dostęp do aplikacji zostanie ograniczony dla grupy Każda, użytkownicy będą mieli uprawnienia dostępu do Kaspersky Endpoint Security zgodnie z pojedynczymi uprawnieniami użytkowników.

Przejdź do góry