Usuwanie obiektów i danych pozostałych po testowym działaniu Agenta autoryzacji

Podczas dezinstalacji aplikacji, jeśli Kaspersky Endpoint Security wykryje obiekty i dane, które pozostały na dysku twardym po działaniu Agenta autoryzacji, dezinstalacja aplikacji zostanie przerwana i nie będzie możliwa, dopóki te obiekty nie zostaną usunięte.

Obiekty i dane mogą pozostać na dysku twardym po testowym działaniu Agenta autoryzacji tylko w wyjątkowych przypadkach. Na przykład wtedy, gdy komputer nie został uruchomiony ponownie po zastosowaniu profilu Kaspersky Security Center z ustawieniami szyfrowania lub gdy nie powiodło się uruchomienie aplikacji po testowym działaniu Agenta autoryzacji.

Obiekty i dane pozostające na dysku twardym po testowym działaniu Agenta autoryzacji można usunąć na następujące sposoby:

W celu użycia profilu Kaspersky Security Center do usunięcia obiektów i danych, które pozostały po testowym działaniu Agenta autoryzacji:

  1. Zastosuj na komputerze profil Kaspersky Security Center z ustawieniami skonfigurowanymi do deszyfracji wszystkich dysków twardych komputera.
  2. Uruchom Kaspersky Endpoint Security.

     

W celu usunięcia informacji o niekompatybilności aplikacji z Agentem autoryzacji:

w wierszu polecenia wprowadź avp pbatestreset.

Przejdź do góry