Instalowanie aplikacji z poziomu wiersza poleceń

Kaspersky Endpoint Security może zostać zainstalowany z poziomu wiersza poleceń w jednym z następujących trybów:

W celu zainstalowania aplikacji lub zaktualizowania poprzedniej wersji aplikacji:

 1. Uruchom wiersz poleceń (cmd.exe) jako administrator.
 2. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security.
 3. Uruchom następujące polecenie:

  setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 [/pKSN=1|0] [/pALLOWREBOOT=1] [/pSKIPPRODUCTCHECK=1] [/pSKIPPRODUCTUNINSTALL=1] [/pKLLOGIN=<nazwa użytkownika> /pKLPASSWD=<hasło> /pKLPASSWDAREA=<zakres działania hasła>] [/pENABLETRACES=1|0 /pTRACESLEVEL=<poziom śledzenia>] [/s]

  LUB

  msiexec /i <nazwa pakietu dystrybucyjnego> EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 [KSN=1|0] [ALLOWREBOOT=1] [SKIPPRODUCTCHECK=1] [SKIPPRODUCTUNINSTALL=1] [KLLOGIN=<nazwa użytkownika> KLPASSWD=<hasło> KLPASSWDAREA=<zakres działania hasła>] [ENABLETRACES=1|0 TRACESLEVEL=<poziom śledzenia>] [/qn]

  EULA=1

  Akceptacja lub odrzucenie warunków Umowy licencyjnej. Umowa licencyjna jest zawarta w pakiecie dystrybucyjnym Kaspersky Endpoint Security.

  Akceptacja warunków Umowy licencyjnej jest niezbędna do zainstalowania aplikacji lub jej aktualizacji.

  PRIVACYPOLICY=1

  Akceptacja Polityki prywatności. Treść Polityki prywatności znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym Kaspersky Endpoint Security.

  Aby zainstalować aplikację lub zaktualizować wersję aplikacji, musisz zaakceptować Politykę prywatności.

  KSN

  Akceptacja lub odmowa uczestnictwa w Kaspersky Security Network. Jeśli nie ustawiono wartości dla tego parametru, Kaspersky Endpoint Security wyświetli monit o potwierdzenie zgody lub odmowę uczestniczenia w KSN przy pierwszym uruchomieniu Kaspersky Endpoint Security. Dostępne wartości:

  • 1 – zgoda na uczestniczenie w KSN.
  • 0 – odmowa uczestniczenia w KSN (wartość domyślna).

   Pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security jest zoptymalizowany do użycia z Kaspersky Security Network. Jeśli zdecydowałeś się nie uczestniczyć w Kaspersky Security Network, powinieneś zaktualizować Kaspersky Endpoint Security od razu po zakończeniu instalacji.

  ALLOWREBOOT=1

  Automatyczne ponowne uruchamianie komputera, jeśli jest wymagane po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu aplikacji. Jeśli dla tego parametru nie zostanie ustawiona żadna wartość, automatyczne ponowne uruchomienie komputera zostanie zablokowane.

  Ponowne uruchomienie nie jest wymagane podczas instalowania Kaspersky Endpoint Security. Ponowne uruchomienie jest wymagane tylko wtedy, gdy przed instalacją musisz usunąć niekompatybilne aplikacje. Ponowne uruchomienie może być też wymagane podczas aktualizowania wersji aplikacji.

  SKIPPRODUCTCHECK=1

  Wyłączanie sprawdzania niekompatybilnego oprogramowania. Lista niekompatybilnego oprogramowania jest dostępna w pliku incompatible.txt, który znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym. Jeśli dla tego parametru nie zostanie ustawiona żadna wartość i zostanie wykryte niekompatybilne oprogramowanie, instalacja Kaspersky Endpoint Security zostanie zakończona.

  SKIPPRODUCTUNINSTALL=1

  Wyłączanie automatycznego usuwania wykrytego niekompatybilnego oprogramowania. Jeśli dla tego parametru nie zostanie ustawiona wartość, Kaspersky Endpoint Security spróbuje usunąć niekompatybilne oprogramowanie.

  KLLOGIN

  Ustaw nazwę użytkownika, aby uzyskać dostęp do funkcji i ustawień Kaspersky Endpoint Security (komponent Ochrona hasłem). Nazwa użytkownika jest ustawiana wraz z parametrami KLPASSWD i KLPASSWDAREA. Nazwa użytkownika KLAdmin jest używana domyślnie.

  KLPASSWD

  Określ hasło dostępu do funkcji i ustawień Kaspersky Endpoint Security (hasło jest określane wraz z parametrami KLLOGIN i KLPASSWDAREA).

  Jeśli określiłeś hasło, ale nie określiłeś nazwy użytkownika z parametrem KLLOGIN, domyślnie używana będzie nazwa użytkownika KLAdmin.

  KLPASSWDAREA

  Zakres działania hasła dostępu do funkcji i ustawień Kaspersky Endpoint Security. Jeśli użytkownik spróbuje wykonać działanie, które znajduje się w tym obszarze, Kaspersky Endpoint Security wyświetli monit o podanie danych uwierzytelniających konta użytkownika (parametry KLLOGIN i KLPASSWD). Użyj znaku „;”, aby określić kilka wartości. Dostępne wartości:

  • SET – modyfikowanie ustawień aplikacji.
  • EXIT – zakończenie działania aplikacji.
  • DISPROTECT – wyłączanie komponentów ochrony i zatrzymywanie zadań skanowania.
  • DISPOLICY – wyłączanie profilu Kaspersky Security Center.
  • UNINST – usunięcie aplikacji z komputera.
  • DISCTRL – wyłączenie składników kontroli.
  • REMOVELIC – usuwanie klucza.
  • REPORTS – wyświetlanie raportów.

  ENABLETRACES

  Włączanie lub wyłączanie śledzenia aplikacji. Po uruchomieniu, program Kaspersky Endpoint Security zapisuje pliki śledzenia w folderze %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES\Traces. Dostępne wartości:

  • 1 – śledzenie jest włączone.
  • 0 – śledzenie jest wyłączone (wartość domyślna).

  TRACESLEVEL

  Poziom szczegółowości śledzenia. Dostępne wartości:

  • 100 (krytyczny). Tylko wiadomości dotyczące błędów krytycznych.
  • 200 (wysoki). Wiadomości o wszystkich błędach, w tym błędach krytycznych.
  • 300 (diagnostyczny). Wiadomości o wszystkich błędach, a także ostrzeżenia.
  • 400 (ważny). Wszystkie wiadomości o błędach, ostrzeżenia i dodatkowe informacje.
  • 500 (normalny). Wiadomości o wszystkich błędach i ostrzeżeniach, a także szczegółowe informacje o działaniu aplikacji w trybie normalnym (domyślnie).
  • 600 (niski). Wszystkie wiadomości.

  AMPPL

  Włącza lub wyłącza ochronę procesów Kaspersky Endpoint Security przy użyciu technologii AM-PPL (Antimalware Protected Process Light). Więcej informacji na temat technologii AM-PPL znajdziesz na stronie internetowej firmy Microsoft.

  Technologia AM-PPL jest dostępna dla systemu Windows 10 w wersji 1703 (RS2) lub nowszej oraz systemów operacyjnych Windows Server 2019.

  Dostępne wartości:

  • 1 – ochrona procesów Kaspersky Endpoint Security przy użyciu technologii AM-PPL jest włączona.
  • 0 – ochrona procesów Kaspersky Endpoint Security przy użyciu technologii AM-PPL jest wyłączona.

  RESTAPI

  Zarządzanie aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST. Aby zarządzać aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST, należy podać nazwę użytkownika (parametr RESTAPI_User).

  Dostępne wartości:

  • 1 – zarządzanie za pośrednictwem interfejsu API REST jest dozwolone.
  • 0 – zarządzanie za pośrednictwem interfejsu API REST jest zablokowane (wartość domyślna).

   Aby zarządzać aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST, zarządzanie przy użyciu systemów administracyjnych musi być dozwolone. W tym celu ustaw parametr AdminKitConnector=1. Jeśli zarządzasz aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST, zarządzanie aplikacją przy użyciu systemów administracyjnych firmy Kaspersky jest niemożliwe.

  RESTAPI_User

  Nazwa użytkownika konta domeny Windows używanego do zarządzania aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST. Zarządzanie aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST jest dostępne tylko dla tego użytkownika. Wpisz nazwę użytkownika w formacie <DOMAIN>\<UserName> (na przykład: RESTAPI_User=COMPANY\Administrator). Możesz wybrać tylko jednego użytkownika do pracy z interfejsem API REST.

  Dodanie nazwy użytkownika jest wymaganiem wstępnym zarządzania aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST.

  RESTAPI_Port

  Port używany do zarządzania aplikacją za pośrednictwem interfejsu API REST. Domyślnie używany jest port 6782.

  ADMINKITCONNECTOR

  Zarządzanie aplikacjami za pomocą systemów administracyjnych. Systemy administracyjne obejmują, na przykład, Kaspersky Security Center. Oprócz systemów administracyjnych Kaspersky możesz korzystać z rozwiązań innych firm. Kaspersky Endpoint Security oferuje w tym celu interfejs API.

  Dostępne wartości:

  • 1 – dozwolone jest zarządzanie aplikacjami za pomocą systemów administracyjnych (wartość domyślna).
  • 0 – zarządzanie aplikacjami jest dozwolone tylko przez interfejs lokalny.

  Na przykład:

  setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pALLOWREBOOT=1

  msiexec /i kes_win.msi EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 KSN=1 KLLOGIN=Admin KLPASSWD=Password KLPASSWDAREA=EXIT;DISPOLICY;UNINST /qn

  setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pENABLETRACES=1 /pTRACESLEVEL=600 /s

Po zainstalowaniu Kaspersky Endpoint Security licencja testowa zostanie aktywowana, chyba że nie dostarczyłeś kodu aktywacyjnego w pliku setup.ini. Licencja testowa ma zazwyczaj krótki okres ważności. Po wygaśnięciu licencji testowej wszystkie funkcje programu Kaspersky Endpoint Security stają się niedostępne. Aby kontynuować korzystanie z aplikacji, należy aktywować aplikację z licencją komercyjną przy użyciu Kreatora aktywacji aplikacji lub specjalnego polecenia.

Podczas instalacji aplikacji lub uaktualniania jej wersji w trybie cichym używane są następujące pliki:

Aby zastosować ustawienia z plików setup.ini, install.cfg i setup.reg, umieść te pliki w folderze zawierającym pakiet dystrybucyjny Kaspersky Endpoint Security. Możesz także umieścić plik setup.reg w innym folderze. Jeśli to konieczne, musisz określić ścieżkę do pliku w następującym poleceniu instalacji aplikacji: SETUPREG=<ścieżka do pliku setup.reg>.

Przejdź do góry