Modyfikowanie listy zaufanych aplikacji

Lista zaufanych aplikacji jest listą aplikacji, których aktywność sieciowa i plikowa (włączając w to szkodliwą aktywność) oraz dostęp do rejestru systemowego nie są monitorowane przez Kaspersky Endpoint Security. Domyślnie program Kaspersky Endpoint Security skanuje obiekty otwierane, uruchamiane lub zapisywane przez proces dowolnej aplikacji i monitoruje aktywność wszystkich aplikacji oraz ruch sieciowy będący wynikiem ich działania. Kaspersky Endpoint Security wykluczy ze skanowania aplikacje znajdujące się na liście zaufanych aplikacji.

Jeżeli uważasz, że obiekty używane przez Notatnik firmy Microsoft Windows są nieszkodliwe i nie wymagają skanowania, dodaj Notatnik firmy Microsoft Windows do listy zaufanych aplikacji. Podczas skanowania pomijane będą obiekty używane przez ten program.

Oprócz tego pewne akcje zaklasyfikowane przez Kaspersky Endpoint Security jako podejrzane mogą być traktowane przez inne aplikacje jako nieszkodliwe. Na przykład przechwytywanie danych wprowadzanych z klawiatury jest charakterystyczne dla aplikacji, które automatycznie przełączają układ klawiatury (np. Punto Switcher). Aby korzystać z właściwości takich aplikacji i wyłączyć monitorowanie ich aktywności, dodaj je do listy zaufanych aplikacji.

Wykluczenie zaufanych aplikacji ze skanowania pozwala uniknąć problemów kompatybilności Kaspersky Endpoint Securit z innymi programami (np. problem podwójnego skanowania ruchu sieciowego przez Kaspersky Endpoint Security i przez inną aplikację antywirusową), jak również zwiększyć wydajność komputera, która w niektórych sytuacjach osiąga wartość krytyczną.

Należy pamiętać, że pliki wykonywalne oraz procesy zaufanych aplikacji będą nadal skanowane w poszukiwaniu wirusów i szkodliwych programów. Aplikacja może zostać całkowicie wykluczona ze skanowania wykonywanego przez program Kaspersky Endpoint Security przy użyciu wykluczeń ze skanowania.

Dodawanie aplikacji do listy zaufanych w Konsoli administracyjnej (MMC)

Jak dodać aplikację do listy zaufanych w Web Console i Cloud Console?

Dodawanie aplikacji do listy zaufanych z poziomu interfejsu aplikacji

Ustawienia zaufanej aplikacji

Parametr

Opis

Nie skanuj otwieranych plików

Wszystkie pliki, które są otwierane przez zaufaną aplikację, zostają wykluczone ze skanowania wykonywanego przez program Kaspersky Endpoint Security. Na przykład, jeśli używasz aplikacji do tworzenia kopii zapasowej plików, ta funkcja pomaga w zmniejszeniu zużycia zasobów przez Kaspersky Endpoint Security.

Nie monitoruj aktywności aplikacji

Kaspersky Endpoint Security nie będzie monitorował aktywności sieciowej i plikowej aplikacji w systemie operacyjnym. Aktywność aplikacji jest monitorowana przez następujące komponentów: Wykrywanie zachowań, Ochrona przed exploitami, Ochrona przed włamaniami, Silnik korygujący i Zapora sieciowa.

Nie dziedzicz ograniczeń nadrzędnego procesu (aplikacji)

Ograniczenia skonfigurowane dla procesu nadrzędnego nie będą stosowane przez program Kaspersky Endpoint Security do procesu podrzędnego. Proces nadrzędny jest uruchamiany przez aplikację, dla której skonfigurowano uprawnienia aplikacji (Ochrona przed włamaniami) i reguły sieciowe dla aplikacji (Zapora sieciowa).

Nie monitoruj aktywności aplikacji potomnych

Kaspersky Endpoint Security nie będzie monitorował aktywność plikową i sieciową aplikacji, które są usuwane przez zaufaną aplikację.

Zezwól na interakcję z interfejsem Kaspersky Endpoint Security

Autoochrona Kaspersky Endpoint Security blokuje wszystkie próby zarządzania usługami aplikacji ze zdalnego komputera. Jeśli pole jest zaznaczone, zaufana aplikacja do zdalnej administracji może zarządzać ustawieniami Kaspersky Endpoint Security poprzez interfejs Kaspersky Endpoint Security.

Nie blokuj interakcji z modułem Ochrona AMSI

(dostępny tylko w Kaspersky Security Center Console)

Kaspersky Endpoint Security nie będzie monitorował żądań zaufanej aplikacji dla obiektów skanowanych przez składnik Ochrona AMSI.

Nie skanuj zaszyfrowanego ruchu sieciowego / Nie skanuj całego ruchu sieciowego

Ruch sieciowy zainicjowany przez zaufaną aplikację zostanie wykluczony ze skanowania wykonywanego przez Kaspersky Endpoint Security. Ze skanowania można wykluczyć cały ruch sieciowy lub tylko zaszyfrowany ruch sieciowy. Ze skanowania możesz także wykluczyć pojedyncze adresy IP i numery portów.

Komentarz

Jeśli to konieczne, możesz wpisać krótki komentarz dla zaufanej aplikacji. Komentarze pomagają uprościć wyszukiwanie i sortowanie zaufanych aplikacji.

Stan

Stan zaufanej aplikacji:

  • Stan Aktywny oznacza, że aplikacja znajduje się w strefie zaufanej.
  • Stan Nieaktywny oznacza, że aplikacja zostanie wykluczona ze strefy zaufanej.

Przejdź do góry