Scenariusze aktualizacji baz danych i modułów aplikacji

Aktualizowanie baz danych i modułów aplikacji Kaspersky Endpoint Security zapewnia aktualną ochronę Twojego komputera. Codziennie na całym świecie pojawia się duża ilość nowych wirusów i innego typu szkodliwego oprogramowania. Bazy danych Kaspersky Endpoint Security zawierają informacje o zagrożeniach i sposoby ich neutralizowania. Aby szybko wykrywać zagrożenia, zalecamy regularnie aktualizować bazy danych i moduły aplikacji.

Na komputerach użytkowników aktualizowane są następujące obiekty:

Kaspersky Endpoint Security obsługuje następujące scenariusze aktualizowania baz danych i modułów:

Dla konsoli Web Console domyślna lista źródeł uaktualnień zawiera Serwer administracyjny Kaspersky Security Center i serwery aktualizacji Kaspersky. W przypadku konsoli Kaspersky Security Center Cloud Console domyślna lista źródeł uaktualnień zawiera punkty dystrybucji i serwery aktualizacji Kaspersky. Więcej informacji o punktach dystrybucji znajdziesz w pomocy do Kaspersky Security Center Cloud Console. Do listy można dodać inne źródło uaktualnień. Źródłem uaktualnień mogą być serwery HTTP/FTP oraz foldery współdzielone. Jeśli aktualizacja nie może zostać wykonana z jednego źródła uaktualnień, Kaspersky Endpoint Security przełączy się do kolejnego serwera.

Uaktualnienia są pobierane z serwerów aktualizacji Kaspersky lub z innych serwerów FTP lub HTTP za pośrednictwem standardowych protokołów sieciowych. Jeśli do uzyskania dostępu do serwerów aktualizacji wymagane jest połączenie z serwerem proxy, w ustawieniach profilu Kaspersky Endpoint Security określ ustawienia serwera proxy.

W tej sekcji

Aktualizowanie z repozytorium serwera

Aktualizowanie z folderu współdzielonego

Aktualizowanie przy użyciu narzędzia Kaspersky Update Utility

Aktualizowanie w trybie mobilnym

Przejdź do góry