Używanie serwera proxy do aktualizacji

Konieczne może być określenie ustawień serwera proxy do pobrania aktualizacji baz danych i modułów aplikacji ze źródła uaktualnień. Jeśli istnieje kilka źródeł uaktualnień, ustawienia serwera proxy są stosowane do wszystkich źródeł. Jeśli serwer proxy nie jest potrzebny dla niektórych źródeł uaktualnień, możesz wyłączyć korzystanie z serwera proxy we właściwościach profilu. Kaspersky Endpoint Security będzie również korzystał z serwera proxy w celu uzyskania dostępu do sieci Kaspersky Security Network i serwerów aktywacji.

W celu skonfigurowania połączenia ze źródłami uaktualnień poprzez serwer proxy:

 1. W oknie głównym Web Console kliknij .

  Zostanie otwarte okno właściwości Serwera administracyjnego.

 2. Przejdź do sekcji Ustawienia dostępu do internetu.
 3. Zaznacz pole Użyj serwera proxy.
 4. Skonfiguruj ustawienia połączenia z serwerem proxy: adres serwera proxy, port i ustawienia uwierzytelniania (nazwa użytkownika i hasło).
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

W celu wyłączenia korzystania z serwera proxy dla określonej grupy administracyjnej:

 1. W oknie głównym Web Console wybierz UrządzeniaProfile i profile zasad.
 2. Kliknij nazwę profilu Kaspersky Endpoint Security dla komputerów, na których chcesz wyłączyć serwer proxy.

  Zostanie otwarte okno właściwości profilu.

 3. Wybierz zakładkę Ustawienia aplikacji.
 4. Przejdź do sekcji Ustawienia główneUstawienia sieciowe.
 5. W sekcji Ustawienia serwera proxy wybierz Nie używaj serwera proxy.
 6. Kliknij OK.
 7. Potwierdź swoje zmiany, klikając Zapisz.

W celu skonfigurowania ustawień serwera proxy w interfejsie aplikacji:

 1. W dolnej części okna głównego aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Ustawienia sieciowe.
 3. W sekcji Serwer proxy kliknij odnośnik Ustawienia serwera proxy.
 4. W otwartym oknie, w celu określenia adresu serwera proxy wybierz jedną z następujących opcji:
  • Automatycznie wykryj ustawienia serwera proxy.

   Ta opcja jest wybrana domyślnie. Kaspersky Endpoint Security używa ustawień serwera proxy, które są zdefiniowane w ustawieniach systemu operacyjnego.

  • Użyj określonych ustawień serwera proxy.

   Jeśli wybrałeś tę opcję, skonfiguruj ustawienia połączenia z serwerem proxy: port i adres serwera proxy.

 5. Jeśli chcesz włączyć autoryzację na serwerze proxy, zaznacz pole Użyj uwierzytelniania serwera proxy i udostępnij dane uwierzytelniające do swojego konta użytkownika.
 6. Jeśli chcesz wyłączyć korzystanie z serwera proxy podczas aktualizacji baz danych i modułów aplikacji z folderu współdzielonego, zaznacz pole Nie wykorzystuj serwera proxy dla adresów lokalnych.
 7. Zapisz swoje zmiany.

W rezultacie Kaspersky Endpoint Security użyje serwera proxy do pobrania aktualizacji baz danych i modułów aplikacji. Kaspersky Endpoint Security będzie również korzystał z serwera proxy w celu uzyskania dostępu do serwerów KSN i serwerów aktywacji Kaspersky. Jeśli na serwerze proxy wymagana jest autoryzacja, ale dane uwierzytelniające konta użytkownika nie zostały wprowadzone poprawnie, Kaspersky Endpoint Security wyświetli monit o podanie nazwy użytkownika i hasła.

Przejdź do góry