Wycofanie ostatniej aktualizacji

Opcja cofnięcia do poprzedniej wersji baz danych i modułów staje się dostępna po pierwszej aktualizacji baz danych i modułów aplikacji.

Przy każdym uruchomieniu procesu aktualizacji program Kaspersky Endpoint Security tworzy kopię zapasową bieżących baz danych i modułów aplikacji. Umożliwi to w razie czego cofnięcie baz danych i modułów aplikacji do ich poprzedniej wersji. Funkcja cofania ostatniej aktualizacji jest przydatna w sytuacji, gdy, na przykład, nowa wersja baz danych zawiera nieprawidłową sygnaturę powodującą blokowanie bezpiecznej aplikacji.

W celu wycofania ostatniej aktualizacji:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Aktualizacja baz.
  2. W sekcji Wycofywanie baz danych do ich poprzedniej wersji kliknij przycisk Wycofaj.

Kaspersky Endpoint Security rozpocznie wycofywanie ostatniej aktualizacji baz danych. Aplikacja wyświetli postęp wycofywania, rozmiar pobranych plików i źródło uaktualnień. Możesz kliknąć przycisk icon_task_stop_local, aby zatrzymać to zadanie w dowolnym momencie.

Aby uruchomić lub zatrzymać zadanie, gdy wyświetlany jest uproszczony interfejs aplikacji:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji znajdującą się w obszarze powiadomień paska zadań.
  2. W menu kontekstowym, z listy rozwijalnej Zadania:
    • Wybierz nieuruchomione zadanie wycofywania aktualizacji, żeby je uruchomić.
    • Wybierz uruchomione zadanie wycofywania aktualizacji, żeby je zatrzymać.
    • Wybierz wstrzymane zadanie wycofywania aktualizacji, żeby je wznowić lub uruchomić ponownie.

Przejdź do góry