Uproszczony interfejs aplikacji

Jeśli profil Kaspersky Security Center skonfigurowany do wyświetlania uproszczonego interfejsu aplikacji jest stosowany na komputerze klienckim, na którym jest zainstalowany Kaspersky Endpoint Security, okno główne aplikacji nie jest dostępne na tym komputerze klienckim. Kliknij ikonę Kaspersky Endpoint Security (patrz rysunek poniżej) prawym klawiszem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe zawierające następujące elementy:

Przejdź do góry