Uruchamianie i zatrzymywanie zadania aktualizacji

Bez względu na wybrany tryb uruchamiania zadania aktualizacji, możesz uruchomić lub zatrzymać zadanie aktualizacji Kaspersky Endpoint Security w dowolnym momencie.

W celu uruchomienia lub zatrzymania zadania aktualizacji:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Aktualizacja baz.
  2. W sekcji Aktualizacja baz danych i modułów aplikacji kliknij przycisk Aktualizuj, jeśli chcesz uruchomić zadanie aktualizacji.

Kaspersky Endpoint Security uruchomi aktualizację modułów i baz danych aplikacji. Aplikacja wyświetli postęp wykonywania zadania, rozmiar pobranych plików i źródło uaktualnień. Możesz kliknąć przycisk icon_task_stop_local, aby zatrzymać to zadanie w dowolnym momencie.

Aby uruchomić lub zatrzymać zadanie, gdy wyświetlany jest uproszczony interfejs aplikacji:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji znajdującą się w obszarze powiadomień paska zadań.
  2. W menu kontekstowym, z listy rozwijalnej Zadania:
    • wybierz nieuruchomione zadanie aktualizacji, żeby je uruchomić
    • wybierz uruchomione zadanie aktualizacji, żeby je zatrzymać
    • wybierz wstrzymane zadanie aktualizacji, żeby je wznowić lub uruchomić ponownie
Przejdź do góry