Włączanie i wyłączanie korzystania z Kaspersky Security Network

W celu włączenia lub wyłączenia korzystania z Kaspersky Security Network:

  1. W dolnej części okna głównego aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
  2. W oknie ustawień aplikacji wybierz OchronaZaawansowana ochrona przed zagrożeniamiKaspersky Security Network.
  3. Użyj przełącznika Kaspersky Security Network, aby włączyć lub wyłączyć komponent.

    Jeśli włączyć korzystanie z KSN, Kaspersky Endpoint Security wyświetli Oświadczenie Kaspersky Security Network. Przeczytaj i zaakceptuj warunki Oświadczenia Kaspersky Security Network (KSN), jeśli wyrażasz na nie zgodę.

    Domyślnie, Kaspersky Endpoint Security używa Rozszerzonego trybu KSN. Rozszerzony tryb KSN to tryb, w którym Kaspersky Endpoint Security wysyła dodatkowe dane do Kaspersky.

  4. Jeśli to konieczne, przesuń przełącznik Włącz rozszerzony tryb KSN na pozycję wyłączenia.
  5. Zapisz swoje zmiany.

W wyniku tego działania, jeśli korzystanie z KSN jest włączone, Kaspersky Endpoint Security używa informacji o reputacji plików, zasobów sieciowych i aplikacji, otrzymanych z Kaspersky Security Network.

Przejdź do góry