Skanowanie poczty elektronicznej w programie Microsoft Office Outlook

Podczas instalacji Kaspersky Endpoint Security rozszerzenie Ochrony poczty jest osadzane w kliencie poczty Microsoft Office Outlook (zwany dalej także Outlook). Umożliwia ono szybkie przełączanie do ustawień Ochrony poczty z poziomu programu Outlook, a także określenie, kiedy wiadomość ma być skanowana w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń. Rozszerzenie Ochrony poczty dla programu Outlook skanuje wiadomości wychodzące i przychodzące poprzez protokoły POP3, SMTP, NNTP, IMAP i MAPI. Kaspersky Endpoint Security obsługuje również współpracę z innymi klientami poczty e-mail (w tym Microsoft Outlook Express®, Poczta systemu Windows i Mozilla™ Thunderbird™).

Rozszerzenie Mail Threat Protection obsługuje działanie Outlook 2010, 2013, 2016, and 2019.

Podczas pracy z programem Mozilla Thunderbird moduł Ochrona poczty nie skanuje w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń wiadomości przesyłanych poprzez protokół IMAP, jeśli filtry są wykorzystywane do przenoszenia wiadomości z folderu Skrzynka odbiorcza.

W programie Outlook wiadomości przychodzące są najpierw skanowane przez Ochronę poczty (jeżeli w interfejsie Kaspersky Endpoint Security zaznaczone jest pole skanuj ruch POP3, SMTP, NNTP i IMAP), a dopiero później przez rozszerzenie Ochrony poczty osadzone w programie Outlook. Jeżeli Ochrona poczty wykryje w wiadomości szkodliwy obiekt, wyświetli odpowiedni komunikat.

Ustawienia Ochrony poczty mogą zostać skonfigurowane bezpośrednio w programie Outlook, jeśli w interfejsie Kaspersky Endpoint Security zaznaczono pole Rozszerzenie Microsoft Outlook zostało podłączone.

Wychodzące wiadomości są najpierw skanowane przez rozszerzenie Ochrony poczty osadzone w programie Outlook, a dopiero później przez Ochronę poczty.

Jeśli poczta jest skanowana przy użyciu rozszerzenia Ochrony poczty dla programu Outlook, zalecane jest korzystanie z trybu buforowanego programu Exchange. Więcej informacji dotyczących trybu buforowanego programu Exchange oraz zalecenia dotyczące korzystania z tego trybu można znaleźć w Bazie wiedzy Microsoft.

W celu skonfigurowano tryb działania rozszerzenia modułu Ochrona poczty Outlook przy użyciu Kaspersky Security Center:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W folderze Zarządzane urządzenia z drzewa Konsoli administracyjnej otwórz folder grupy administracyjnej, do której należą wybrane komputery klienckie.
 3. W obszarze roboczym wybierz zakładkę Profile.
 4. Wybierz żądany profil i kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć właściwości profilu.
 5. W oknie zasady wybierz Podstawowa ochrona przed zagrożeniamiOchrona poczty.
 6. W sekcji Poziom ochrony kliknij przycisk Ustawienia.

  Zostanie otwarte okno Ochrona poczty.

 7. W sekcji Łączność kliknij przycisk Ustawienia.
 8. W oknie Ochrona wiadomości e-mai:
  • Zaznacz pole Skanuj podczas odbierania, jeśli chcesz, żeby rozszerzenie Ochrony poczty dla programu Outlook skanowało wiadomości przychodzące w momencie pojawienia się w skrzynce odbiorczej.
  • Zaznacz pole Skanuj podczas odczytu, jeśli chcesz, żeby rozszerzenie Ochrony poczty dla programu Outlook skanowało wiadomości przychodzące w momencie otwarcia ich przez użytkownika.
  • Zaznacz pole Skanuj podczas wysyłania, jeśli chcesz, żeby rozszerzenie Ochrony poczty dla programu Outlook skanowało wiadomości wychodzące w momencie ich wysyłania.
 9. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry