Skanowanie plików złożonych

Popularną techniką ukrywania wirusów i innego szkodliwego oprogramowania jest osadzanie ich w plikach złożonych, takich jak archiwa czy bazy danych. W celu wykrycia ukrytych w ten sposób wirusów i innego szkodliwego oprogramowania, plik złożony musi zostać rozpakowany, co może spowolnić skanowanie. Możesz ograniczyć typy skanowanych plików złożonych, dzięki czemu skanowanie będzie szybsze.

W celu skonfigurowania skanowania plików złożonych:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Zadania.
 2. W otwartym oknie wybierz zadanie skanowania i kliknij przycisk icon_settings.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji Skanowanie plików złożonych określ, które pliki złożone mają być skanowane: archiwa, pakiety instalacyjne, pliki w formatach pakietu Office, pliki formatów pocztowych lub archiwa chronione hasłem.
 5. Jeśli skanowanie tylko nowych i zmodyfikowanych plików zostało wyłączone, skonfiguruj ustawienia każdego typu pliku złożonego: skanuj wszystkie pliki tego typu lub tylko nowe pliki.

  Jeśli skanowanie tylko nowych i zmodyfikowanych plików zostało włączone, Kaspersky Endpoint Security skanuje tylko nowe i zmodyfikowane pliki wszystkich typów plików złożonych.

 6. W sekcji Ograniczenie rozmiaru wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeżeli nie chcesz, aby duże pliki złożone były rozpakowywane, zaznacz pole Nie rozpakowuj dużych plików złożonych i określ żądaną wartość w polu Maksymalny rozmiar pliku.
  • Jeżeli chcesz, aby duże pliki złożone były rozpakowywane bez względu na ich rozmiar, usuń zaznaczenie z pola Nie rozpakowuj dużych plików złożonych.

  Kaspersky Endpoint Security skanuje duże pliki wypakowane z archiwów bez względu na to, czy pole Nie rozpakowuj dużych plików złożonych jest zaznaczone.

 7. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry