Standardowa instalacja aplikacji

Kaspersky Security Center oferuje Kreator wdrażania ochrony do zainstalowania aplikacji na komputerach firmowych. Kreator wdrażania ochrony obejmuje następujące główne działania:

  1. Wybieranie pakietu instalacyjnego Kaspersky Endpoint Security.

    Pakiet instalacyjny to zestaw plików utworzonych do zdalnej instalacji aplikacji firmy Kaspersky za pośrednictwem Kaspersky Security Center. Pakiet instalacyjny zawiera zakres ustawień potrzebnych do zainstalowania aplikacji i uruchomienia jej natychmiast po zainstalowaniu. Pakiet instalacyjny jest tworzony przy użyciu plików z rozszerzeniami .kpd i .kud zawartych w pakiecie dystrybucyjnym aplikacji. Pakiet instalacyjny Kaspersky Endpoint Security jest taki sam dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows i typów architektury procesora.

  2. Tworzenie zadania Zdalna instalacja aplikacji Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center.

    Zdalna instalacja Kaspersky Endpoint Security

Jak uruchomić Kreatora wdrażania ochrony w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak uruchomić Kreatora wdrażania ochrony w Web Console i Cloud Console?

Przejdź do góry