Modyfikowanie reguły dostępu do urządzenia

Reguła dostępu do urządzenia to grupa ustawień, które określają, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do urządzeń zainstalowanych na lub podłączonych do komputera. Te ustawienia obejmują dostęp do określonego urządzenia, dostęp do terminarza oraz uprawnienia odczytu i zapisu.

W celu zmodyfikowania reguły dostępu do urządzenia:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Kontrola zabezpieczeńKontrola urządzeń.
 3. W sekcji Ustawienia dostępu kliknij przycisk Urządzenia i sieci Wi-Fi.

  Otwarte okno wyświetla reguły dostępu dla wszystkich urządzeń, które znajdują się w klasyfikacji komponentu Kontrola urządzeń.

 4. W sekcji Dostęp do urządzeń magazynujących wybierz regułę dostępu, którą chcesz edytować. Sekcja zawiera urządzenia z systemem plików, dla którego możesz skonfigurować dodatkowe ustawienia dostępu. Domyślnie reguła dostępu dla urządzenia nadaje wszystkim użytkownikom pełny dostęp do określonego typu urządzeń w dowolnym momencie.
  1. W sekcji Dostęp wybierz odpowiednią opcję dostępu do urządzenia:
   • Zezwól.
   • Blokuj.
   • W zależności od połączenia magistrali.

    Aby zablokować lub zezwolić na dostęp do urządzenia, skonfiguruj dostęp do magistrali połączeń.

   • Ogranicz zgodnie z regułami.

    Ta opcja umożliwia skonfigurowanie praw użytkownika, uprawnień i terminarza dla dostępu do urządzenia.

  2. W oknie Uprawnienia użytkowników kliknij przycisk Dodaj.

   Spowoduje to otwarcie okna dodania nowej reguły dostępu do urządzenia.

  3. Przypisz priorytet do reguły. Reguła zawiera następujące atrybuty: konto użytkownika, terminarz, uprawnienia (odczyt/zapis) i priorytet.

   Reguła posiada określony priorytet. Jeśli użytkownik został dodany do kilku grup, Kaspersky Endpoint Security reguluje dostęp urządzenia w oparciu o regułę z najwyższym priorytetem. Kaspersky Endpoint Security umożliwia przypisanie priorytetu od 0 do 10 000. Im większa wartość, tym większy priorytet. Innymi słowy, wpis z wartością 0 posiada najniższy priorytet.

   Na przykład, możesz nadać uprawnienia tylko do odczytu grupie Każdy oraz nadać uprawnienia do odczytu/zapisu grupie administracyjnej. Aby to zrobić, przypisz priorytet 1 dla grupy administratorów oraz przypisz priorytet 0 dla grupy Każdy.

   Priorytet reguły blokującej jest wyższy niż priorytet reguły zezwalającej. Innymi słowy, jeśli użytkownik został dodany do kilku grup, a priorytet wszystkich reguł jest taki sam, Kaspersky Endpoint Security reguluje dostęp urządzenia w oparciu o dowolną istniejącą regułę blokowania.

  4. Ustaw stan Włączony dla reguły dostępu do urządzenia.
  5. Skonfiguruj uprawnienia dostępu do urządzenia użytkowników: odczyt i/lub zapis.
  6. Wybierz użytkowników lub grupy użytkowników, do których chcesz zastosować regułę dostępu do urządzenia.
  7. Skonfiguruj terminarz dostępu do urządzenia dla użytkowników.
  8. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. W sekcji Dostęp do urządzeń zewnętrznych wybierz regułę i skonfiguruj dostęp: Zezwól, Odmów lub W zależności od połączeń magistrali. Jeśli to konieczne, skonfiguruj dostęp do magistrali połączeń.
 6. W sekcji Dostęp do sieci Wi-Fi kliknij odnośnik Wi-Fi i skonfiguruj dostęp: Zezwól, Zablokuj lub Blokuj z wyjątkami. Jeśli to konieczne, dodaj sieci Wi-Fi do listy zaufanych.
 7. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry