Dodawanie reguły dostępu do zasobu sieciowego

W celu dodania lub zmodyfikowania reguły dostępu do zasobu sieciowego:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk icon_settings.
 2. W oknie ustawień aplikacji wybierz Kontrola zabezpieczeńKontrola sieci.
 3. W sekcji Ustawienia kliknij przycisk Reguła dostępu do zasobów sieciowych.
 4. W oknie kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Reguła dostępu do zasobów sieciowych.

 5. W polu Nazwa reguły wprowadź nazwę reguły.
 6. Wybierz stan Aktywny dla reguły dostępu do zasobu internetowego.

  Możesz użyć przełącznika do wyłączenia reguły dostępu do zasobu sieciowego w dowolnym momencie.

 7. W sekcji Akcja zaznacz odpowiednią opcję:
  • Zezwól. Jeśli wybrano tę wartość, Kaspersky Endpoint Security zezwala na dostęp do zasobu sieciowego odpowiadającego ustawieniom reguły.
  • Blokuj. Jeśli wybrano tę wartość, Kaspersky Endpoint Security blokuje dostęp do zasobu sieciowego odpowiadającego ustawieniom reguły.
  • Ostrzegaj. Jeśli wybrano tę wartość, przy próbie uzyskania przez użytkownika dostępu do zasobu sieciowego odpowiadającego parametrom reguły, Kaspersky Endpoint Security wyświetla wiadomość ostrzegającą o niepożądanym zasobie sieciowym. Korzystając z odnośników znajdujących się w wiadomości ostrzegającej, użytkownik może uzyskać dostęp do żądanego zasobu sieciowego.
 8. W sekcji Filtrowanie zawartości wybierz odpowiedni filtr zawartości:
  • Według kategorii zawartości. Możesz kontrolować dostęp użytkownika do zasobów internetowych według kategorii (na przykład: kategoria Sieci społecznościowe).
  • Według typu danych. Możesz kontrolować dostęp użytkownika do zasobów internetowych w oparciu o określony typ danych opublikowanych w nich danych (na przykład: Obrazy graficzne).

  W celu skonfigurowania filtra zawartości:

  1. Kliknij odnośnik Konfiguruj.
  2. Zaznacz pola obok nazw wymaganych kategorii zawartości i / lub kategorii typu danych.

   Zaznaczenie pola obok nazwy kategorii zawartości i / lub kategorii typu danych oznacza, że Kaspersky Endpoint Security będzie stosować regułę kontrolowania dostępu do zasobów sieciowych należących do wybranych kategorii zawartości i / lub kategorii typu danych.

  3. Wróć do okna konfiguracji reguły dostępu do zasobu internetowego.
 9. W sekcji Adresy wybierz odpowiedni filtr adresu zasobu internetowego:
  • Dla wszystkich adresów. Kontrola sieci nie będzie filtrowała zasobów sieciowych według adresu.
  • Dla określonych adresów. Kontrola sieci będzie filtrowała tylko adresy zasobów internetowych z listy. W celu utworzenia listy adresów zasobów internetowych:
   1. Kliknij przycisk Dodaj adres lub Dodaj grupę adresów.
   2. W otwartym oknie utwórz listę adresów zasobów internetowych. Możesz wprowadzić adres internetowy lub użyć masek. Możesz także wyeksportować listę adresów zasobów internetowych z pliku TXT.
   3. Wróć do okna konfiguracji reguły dostępu do zasobu internetowego.

   Jeśli Skanowanie połączeń szyfrowanych jest wyłączone, dla protokołu HTTPS możesz filtrować tylko według nazwy serwera.

 10. W sekcji Użytkownicy wybierz odpowiedni filtr dla użytkowników:
  • Dla wszystkich użytkowników. Kontrola sieci nie będzie filtrowała zasobów sieciowych dla określonych użytkowników.
  • Dla użytkowników indywidualnych i/lub grup. Kontrola sieci będzie filtrował zasoby internetowe tylko dla określonych użytkowników. W celu utworzenia listy użytkowników, do których chcesz zastosować regułę:
   1. Kliknij przycisk Dodaj.
   2. W otwartym oknie wybierz użytkowników lub grupy użytkowników, do których chcesz zastosować regułę dostępu do zasobu sieciowego.
   3. Wróć do okna konfiguracji reguły dostępu do zasobu internetowego.
 11. Z otwartej listy rozwijalnej Terminarz reguły wybierz żądany terminarz lub utwórz nowy oparty na wybranym terminarzu reguły. W tym celu:
  1. Kliknij przycisk Edytuj lub dodaj nowy.
  2. W oknie kliknij przycisk Dodaj.
  3. W otwartym oknie wprowadź nazwę terminarza reguły.
  4. Konfiguruj terminarz dostępu do zasobu sieciowego dla użytkowników.
  5. Wróć do okna konfiguracji reguły dostępu do zasobu internetowego.
 12. Zapisz swoje zmiany.
Przejdź do góry