Skanowanie połączeń szyfrowanych

Ten składnik jest dostępny, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows dla stacji roboczych. Ten składnik jest niedostępny, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows dla serwerów.

Po instalacji Kaspersky Endpoint Security dodaje certyfikat Kaspersky do magazynu systemowego zaufanych certyfikatów (magazyn certyfikatów systemu Windows). Kaspersky Endpoint Security obejmuje również używanie magazynu systemowego zaufanych certyfikatów w Firefox i Thunderbird do skanowania ruchu sieciowego tych aplikacji.

Komponenty Kontrola sieci, Ochrona poczty, Ochrona WWW mogą deszyfrować i skanować ruch sieciowy przesyłany za pośrednictwem połączeń szyfrowanych przy użyciu następujących protokołów:

W tej sekcji

Konfigurowanie ustawień skanowania połączeń szyfrowanych

Skanowanie połączeń szyfrowanych w Firefox i Thunderbird

Wyłączanie połączeń szyfrowanych ze skanowania

Przejdź do góry