Uruchamianie zaplanowanego skanowania

Pełne skanowanie komputera zajmuje sporo czasu i wymaga dużej ilości zasobów komputera. Powinieneś wybrać optymalny czas uruchomienia skanowania komputera, aby uniknąć szkodliwego wpływu na działanie innego oprogramowania. Kaspersky Endpoint Security umożliwia skonfigurowanie normalnego terminarza skanowania komputera. To jest odpowiednie, jeśli Twoja organizacja posiada plan pracy. Możesz skonfigurować uruchamianie skanowania komputera w nocy lub w weekendy. Jeżeli z jakiegoś powodu uruchomienie zadania nie będzie możliwe (na przykład komputer nie będzie włączony o określonym czasie), można skonfigurować automatyczne uruchamianie pominiętego zadania przy najbliższej możliwej okazji.

Jeśli skonfigurowanie optymalnego terminarza skanowania okazuje się niemożliwe, Kaspersky Endpoint Security umożliwia uruchomienie skanowania komputera, gdy spełnione są następujące specjalne warunki:

Jak w Konsoli administracyjnej (MMC) skonfigurować terminarz skanowania?

Jak w konsoli Web Console i Cloud Console skonfigurować terminarz skanowania?

Jak w interfejsie aplikacji skonfigurować terminarz skanowania?

Ustawienia terminarza skanowania

Parametr

Opis

Terminarz skanowania

Ręcznie. Tryb uruchamiania, w którym możesz ręcznie uruchomić skanowanie w wygodnym dla siebie momencie.

Zgodnie z terminarzem. W tym trybie Kaspersky Endpoint Security uruchamia zadanie skanowania zgodnie z ustalonym terminarzem. Jeśli wybrano ten tryb uruchamiania, zadanie skanowania może również zostać uruchomione ręcznie.

Uruchom po N minutach od uruchomienia aplikacji

Odroczone uruchomienie zadania skanowania po uruchomieniu aplikacji. Przy uruchamianiu systemu operacyjnego wiele procesów jest uruchomionych, dlatego korzystne jest odroczenie uruchomienia zadania skanowania zamiast uruchomienie do od razu po uruchomieniu Kaspersky Endpoint Security.

Uruchom pominięte zadania

Jeśli pole to jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security uruchamia pominięte zadanie skanowania, kiedy tylko będzie to możliwe. Zadanie skanowania może zostać pominięte, na przykład, jeśli komputer był wyłączony w zaplanowanym czasie uruchomienia zadania skanowania. Jeśli pole nie jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security nie uruchamia pominiętych zadań skanowania. Zamiast tego uruchomi następne zadanie skanowania zgodnie z bieżącym terminarzem.

Uruchamiaj tylko, jeśli komputer jest w stanie bezczynności

Odroczono uruchomienie zadania skanowania, gdy zasoby komputera są zajęte. Kaspersky Endpoint Security uruchamia zadanie skanowania, jeśli komputer jest zablokowany lub wygaszacz ekranu jest włączony. Jeśli przerwałeś wykonywanie zadania, na przykład, poprzez odblokowanie komputera, Kaspersky Endpoint Security automatycznie uruchamia zadanie, kontynuując od momentu, w którym zostało przerwane.

Używaj automatycznie losowego opóźnienia dla uruchamiania zadań

(dostępny tylko w Kaspersky Security Center Console)

Jeśli pole jest zaznaczone, zadanie nie jest uruchamiane ściśle zgodnie z terminarzem, ale losowo w obrębie pewnego przedziału czasu, czyli czasy uruchomień zadania są rozłożone w czasie. Losowe czasy uruchomień pomagają w uniknięciu dostępu do Serwera administracyjnego przez znaczną liczbę komputerów jednocześnie, gdy zadanie jest uruchomione zgodnie z terminarzem.

Zakres losowych czasów uruchomień jest automatycznie wyliczany po utworzeniu zadania, w zależności od liczby komputerów, do których przypisano zadanie. Następnie zadanie jest zawsze uruchamiane w wyliczonym czasie uruchomienia. Jednakże za każdym razem, gdy ustawienia zadania są modyfikowane lub zadanie jest uruchamiane ręcznie, obliczony czas uruchomienia zmienia się.

Jeśli pole jest odznaczone, zadanie jest uruchamiane dokładnie o zaplanowanym czasie.

Włącz urządzenie przed uruchomieniem zadania przy użyciu funkcji Wake-on-LAN (min)

(dostępny tylko w Kaspersky Security Center Console)

Jeśli pole jest zaznaczone, system operacyjny komputera ma określony czas realizacji na zakończenie uruchamiania przed uruchomieniem zadania. Domyślny czas realizacji wynosi 5 minut.

Zaznacz pole, jeśli chcesz uruchomić zadanie zadanie na wszystkich komputerach, w tym wyłączonych komputerach.

Przejdź do góry