Informacje o kluczu licencyjnym

Klucz licencyjny to sekwencja bitów, których można użyć do aktywacji, a następnie korzystania z aplikacji zgodnie z warunkami Umowy licencyjnej.

Certyfikat licencyjny nie jest udostępniany dla kluczy dodawanych z opcją subskrypcji.

Możesz dodać klucz licencyjny do aplikacji, stosując plik klucza lub wprowadzając kod aktywacyjny.

W przypadku naruszenia warunków Umowy licencyjnej, Kaspersky może zablokować klucz. Jeśli klucz został zablokowany, aby kontynuować korzystanie z aplikacji, należy dodać inny klucz.

Istnieją dwa typy kluczy: aktywny i zapasowy.

Aktywny klucz to klucz, który jest aktualnie używany przez aplikację. Jako aktywny klucz można dodać testowy lub komercyjny klucz licencyjny. Aplikacja może posiadać tylko jeden aktywny klucz.

Zapasowy klucz to klucz, który daje użytkownikowi prawo do korzystania z aplikacji, chociaż nie jest on aktualnie w użyciu. W momencie wygaśnięcia aktywnego klucza zapasowy klucz staje się automatycznie aktywny. Zapasowy klucz może zostać dodany tylko wtedy, gdy jest dostępny aktywny klucz.

Klucz dla licencji testowej może zostać dodany tylko jako klucz aktywny. Nie może być dodany jako klucz zapasowy. Klucz dla licencji testowej nie może zastąpić aktywnego klucza dla licencji komercyjnej.

Jeśli klucz został dodany do zablokowanych kluczy, funkcjonalność aplikacji zdefiniowana przez licencję użytą do aktywacji aplikacji pozostanie dostępna przez osiem dni. Aplikacja poinformuje użytkownika, że klucz został dodany do listy zabronionych kluczy. Po ośmiu dniach, funkcjonalność aplikacji zostaje ograniczona do poziomu funkcjonalności, który jest dostępny po wygaśnięciu licencji. Możesz korzystać z komponentów ochrony i kontroli oraz uruchamiać skanowanie z użyciem baz danych, które zostały zainstalowane przed wygaśnięciem licencji. Aplikacja będzie nadal szyfrować pliki, które zostały zmodyfikowane i zaszyfrowane przed wygaśnięciem licencji, ale nie będzie szyfrować nowych plików. Korzystanie z Kaspersky Security Network nie jest możliwe.

Przejdź do góry