Odnawianie subskrypcji

Jeśli korzystasz z aplikacji z subskrypcją, Kaspersky Endpoint Security automatycznie łączy się z serwerem aktywacji w określonych przedziałach czasu, aż do momentu wygaśnięcia Twojej subskrypcji.

Jeśli korzystasz z aplikacji z nieograniczoną subskrypcją, Kaspersky Endpoint Security automatycznie sprawdza, czy na serwerze aktywacji znajdują się odnowione klucze w sposób niezauważalny dla użytkownika. Jeżeli klucz jest dostępny na serwerze aktywacji, aplikacja doda go, zastępując poprzedni klucz. W ten sposób nieograniczona subskrypcja dla Kaspersky Endpoint Security jest odnawiana bez udziału użytkownika.

Jeśli korzystasz z aplikacji z ograniczoną subskrypcją, w dniu wygaśnięcia subskrypcji (lub w dniu wygaśnięcia okresu karencji na odnowienie subskrypcji) Kaspersky Endpoint Security powiadomi o tym fakcie i zaniecha próby automatycznego odnowienia subskrypcji. W tym przypadku program Kaspersky Endpoint Security zachowa się w ten sam sposób co przy wygaśnięciu licencji komercyjnej dla aplikacji – będzie działał bez możliwości aktualizacji i z niedostępną usługą Kaspersky Security Network.

Możesz odnowić subskrypcję na stronie internetowej dostawcy usługi.

W celu odwiedzenia strony dostawcy usługi z poziomu interfejsu aplikacji:

  1. W oknie głównym aplikacji przejdź do sekcji Licencja.
  2. Kliknij Skontaktuj się z dostawcą subskrypcji.

Możesz ręcznie zaktualizować stan subskrypcji. Może to być konieczne, gdy subskrypcja została odnowiona po wygaśnięciu okresu karencji, a aplikacja nie zaktualizowała automatycznie stanu subskrypcji.

Przejdź do góry