Kontrola sieci

Ten składnik jest dostępny, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows dla stacji roboczych. Ten składnik jest niedostępny, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows dla serwerów.

Kontrola sieci zarządza dostępem użytkowników zasobów sieciowych. Pomaga to zmniejszyć ruch sieciowy i nieodpowiednie dysponowanie czasem pracy. Gdy użytkownik próbuje otworzyć stronę internetową ograniczoną przez Kontrolę sieci, Kaspersky Endpoint Security zablokuje dostęp lub wyświetli ostrzeżenie (patrz rysunek poniżej).

Kaspersky Endpoint Security monitoruje tylko ruch HTTP i HTTPS.

Dla monitorowania ruchu HTTPS należy włączyć skanowanie zaszyfrowanych połączeń.

Metody zarządzania dostępem do stron internetowych

Kontrola sieci umożliwia konfigurowanie dostępu do stron internetowych przy użyciu następujących metod:

Możesz jednocześnie użyć kilku metod do regulowania dostępu do stron internetowych. Na przykład, możesz ograniczyć dostęp do typu danych „Pliki biurowe” tylko dla kategorii stron internetowych „Poczta przez WWW”.

Reguły dostępu do stron internetowych

Kontrola sieci zarządza dostępem użytkowników do stron internetowych przy użyciu reguł dostępu. Możesz skonfigurować następujące zaawansowane ustawienia reguły dostępu do stron internetowych:

Priorytety reguł dostępu

Każda reguła posiada priorytet. Im wyżej reguła znajduje się na liście reguł, tym wyższy priorytet posiada. Jeśli strona internetowa została dodana do kilku reguł, Kontrola sieci reguluje dostęp do strony internetowej w oparciu o regułę z najwyższym priorytetem. Na przykład, Kaspersky Endpoint Security może identyfikować portal firmowy jako sieć społecznościową. Aby ograniczyć dostęp do sieci społecznościowych i zapewnić dostęp do firmowego portalu internetowego, utwórz dwie reguły: jedną regułę blokady dla kategorii stron internetowych „Sieci społecznościowe” i jedną regułę zezwalającą dla firmowego portalu internetowego. Reguła dostępu dla firmowego portalu internetowego musi posiadać wyższy priorytet niż reguła dostępu dla sieci społecznościowych.

Wiadomości Kontroli sieci

W tej sekcji

Włączanie i wyłączanie modułu Kontrola sieci

Działania podejmowane na regułach dostępu do zasobów sieciowych

Eksportowanie i importowanie listy adresów zasobów sieciowych

Monitorowanie aktywności użytkownika w internecie

Modyfikowanie szablonów wiadomości Kontroli sieci

Modyfikowanie masek adresów zasobów sieciowych

Przenoszenie reguł dostępu do zasobów sieciowych z poprzedniej wersji aplikacji

Przejdź do góry