Skanowanie w tle

Skanowanie w tle to tryb skanowania programu Kaspersky Endpoint Security, który nie wyświetla powiadomień. Skanowanie w tle wymaga mniej zasobów komputera niż inne typy skanowań (takie jak pełne skanowanie). W tym trybie Kaspersky Endpoint Security skanuje obiekty startowe, sektory startowe, pamięć systemową i partycje systemowe. Skanowanie w tle jest uruchamiane w następujących przypadkach:

Skanowanie w tle, gdy komputer jest w stanie bezczynności, zostaje przerwane, gdy którykolwiek z poniższych warunków jest prawdziwy:

Jeśli uruchamiasz zadanie skanowania w tle, Kaspersky Endpoint Security nie skanuje plików, których zawartość znajduje się w magazynie w chmurze OneDrive.

Jak w Konsoli administracyjnej (MMC) włączyć skanowanie w tle?

Jak w konsoli Web Console i Cloud Console włączyć skanowanie w tle?

Jak w interfejsie aplikacji włączyć skanowanie w tle?

Zobacz również: Zarządzanie aplikacją z poziomu interfejsu lokalnego

Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona plików

Automatyczne wstrzymywanie Ochrony plików

Skanowanie plików złożonych

Przejdź do góry