Kaspersky Endpoint Agent

Kaspersky Endpoint Agent obsługuje interakcję między aplikacją a innymi rozwiązaniami firmy Kaspersky w celu wykrywania zaawansowanych zagrożeń (np. Kaspersky Sandbox). Rozwiązania Kaspersky są kompatybilne z określonymi wersjami Kaspersky Endpoint Agent.

W celu uzyskania kompletnych informacji o Kaspersky Endpoint Agent for Windows zawartych w używanym rozwiązaniu oprogramowania oraz w celu uzyskania kompletnych informacji o rozwiązaniu autonomicznym zapoznaj się z pomocą dla odpowiedniego produktu:

Kaspersky Endpoint Agent znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym Kaspersky Endpoint Security. Możesz zainstalować Kaspersky Endpoint Agent podczas instalacji Kaspersky Endpoint Security. Aby to zrobić, należy wybrać składnik Endpoint Agent podczas instalacji aplikacji (na przykład, w pakiecie instalacyjnym). Po zainstalowaniu aplikacji za pomocą Endpoint Agent, Kaspersky Endpoint Security i Kaspersky Endpoint Agent zostaną dodane do listy zainstalowanych aplikacji. Po odinstalowaniu Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Endpoint Agent również zostanie odinstalowany automatycznie.

Teraz Kaspersky Endpoint Security 11.7.0 zawiera kreator migracji z Kaspersky Endpoint Agent do Kaspersky Endpoint Security. Możesz migrować ustawienia zasady i zadania dla następujących rozwiązań:

Zalecane jest rozpoczęcie migracji Kaspersky Endpoint Agent do Kaspersky Endpoint Security na pojedynczym komputerze, następnie zrób to na grupie komputerów, a następnie zakończ migrację na wszystkich komputerach w organizacji.

W celu migracji ustawień zasady i zadania z Kaspersky Endpoint Agent do Kaspersky Endpoint Security:

W oknie głównym Web Console wybierz OperacjeMigracja z Kaspersky Endpoint Agent.

To spowoduje uruchomienie Kreatora migracji zasady i zadania. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

Krok 1. Migracja zasady

Kreator migracji tworzy nową zasadę, która scala ustawienia zasad Kaspersky Endpoint Security i Kaspersky Endpoint Agent. Na liście zasad wybierz zasady Kaspersky Endpoint Agent, których ustawienia chcesz scalić z zasadą Kaspersky Endpoint Security. Kliknij zasadę Kaspersky Endpoint Agent, aby wybrać Kaspersky Endpoint Security, z którym chcesz scalić ustawienia. Upewnij się, że wybrałeś poprawne zasady i przejdź do następnego kroku.

Krok 2. Migracja zadania

Kreator migracji tworzy nowe zadania dla Kaspersky Endpoint Security. Na liście zadań wybierz zadania Kaspersky Endpoint Agent, które chcesz utworzyć dla zasady Kaspersky Endpoint Security. Kreator obsługuje zadania dla Kaspersky Endpoint Detection and Response i dla Kaspersky Sandbox. Przejdź do następnego kroku.

Krok 3. Kończenie działania kreatora

Zakończ działanie Kreatora. W wyniku tego działania kreator:

Przejdź do góry