Pakiet dystrybucyjny

Pakiet dystrybucyjny zawiera następujące pakiety dystrybucyjne:

Każdy pakiet dystrybucyjny zawiera następujące pliki:

kes_win.msi

Pakiet instalacyjny Kaspersky Endpoint Security.

setup_kes.exe

Pliki wymagane do instalacji aplikacji przy użyciu jednej z dostępnych metod.

kes_win.kud

Plik do tworzenia pakietów instalacyjnych dla Kaspersky Endpoint Security.

klcfginst.msi

Pakiet instalacyjny wtyczki zarządzającej Kaspersky Endpoint Security dla Kaspersky Security Center.

bases.cab

Pliki pakietu aktualizacyjnego, które są używane podczas instalacji.

cleaner.cab

Pliki do usuwania niekompatybilnego oprogramowania.

incompatible.txt

Plik zawierający listę niekompatybilnego oprogramowania.

ksn_<ID_języka>.txt

Plik, w którym możesz przeczytać warunki uczestnictwa w Kaspersky Security Network.

license.txt

Plik, w którym możesz przeczytać Umowę licencyjną i Politykę prywatności.

dpa.txt

Plik, w którym możesz przeczytać dodatkowe Oświadczenia przetwarzania danych dla Kaspersky Endpoint Security for Windows.

installer.ini

Plik, który zawiera wewnętrzne ustawienia pakietu dystrybucyjnego.

endpointagent.msi

Pakiet instalacyjny dla Kaspersky Endpoint Agent, który jest wymagany do integracji z innymi rozwiązaniami Kaspersky (na przykład: Kaspersky Sandbox).

NDP<wersja>-<właściwości pakietu>

Pakiet instalacyjny Microsoft .NET Framework.

keswin_web_plugin.zip

Archiwum zawierające pliki wymagane do zainstalowania wtyczki webowej Kaspersky Endpoint Security.

Nie jest zalecane zmienianie wartości tych ustawień. Jeśli chcesz zmienić opcje instalacji, użyj pliku setup.ini.

Przejdź do góry