Sprawdzanie integralności aplikacji

Kaspersky Endpoint Security sprawdza, czy moduły aplikacji nie są uszkodzone lub zmodyfikowane. Na przykład, jeśli biblioteka aplikacji posiada nieprawidłowy podpis cyfrowy, zostanie ona uznana za uszkodzoną. Zadanie Sprawdzanie integralności jest przeznaczone do skanowania plików. Uruchom zadanie Sprawdzanie integralności, jeśli program Kaspersky Endpoint Security wykrył szkodliwy obiekt, ale go nie zneutralizował.

Możesz utworzyć zadanie Sprawdzanie integralności tylko w konsoli Kaspersky Security Center Web Console i w Konsoli administracyjnej. Nie można utworzyć zadania w konsoli Kaspersky Security Center Cloud Console.

Naruszenia integralności aplikacji mogą pojawić się w następujących przypadkach:

Jak uruchomić sprawdzanie integralności aplikacji za pomocą Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak uruchomić sprawdzanie integralności aplikacji za pomocą konsoli Web Console?

Jak w interfejsie aplikacji uruchomić sprawdzanie integralności?

Ustawienia zadania Sprawdzanie integralności

Parametr

Opis

Terminarz skanowania

Ręcznie. Tryb uruchamiania, w którym możesz ręcznie uruchomić skanowanie w wygodnym dla siebie momencie.

Zgodnie z terminarzem. W tym trybie Kaspersky Endpoint Security uruchamia zadanie skanowania zgodnie z ustalonym terminarzem. Jeśli wybrano ten tryb uruchamiania, zadanie skanowania może również zostać uruchomione ręcznie.

Uruchom pominięte zadania

Jeśli pole to jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security uruchamia pominięte zadanie skanowania, kiedy tylko będzie to możliwe. Zadanie skanowania może zostać pominięte, na przykład, jeśli komputer był wyłączony w zaplanowanym czasie uruchomienia zadania skanowania. Jeśli pole nie jest zaznaczone, Kaspersky Endpoint Security nie uruchamia pominiętych zadań skanowania. Zamiast tego uruchomi następne zadanie skanowania zgodnie z bieżącym terminarzem.

Uruchamiaj tylko, jeśli komputer jest w stanie bezczynności

Odroczono uruchomienie zadania skanowania, gdy zasoby komputera są zajęte. Kaspersky Endpoint Security uruchamia zadanie skanowania, jeśli komputer jest zablokowany lub wygaszacz ekranu jest włączony. Jeśli przerwałeś wykonywanie zadania, na przykład, poprzez odblokowanie komputera, Kaspersky Endpoint Security automatycznie uruchamia zadanie, kontynuując od momentu, w którym zostało przerwane.

Uruchom skanowanie jako

(dostępny tylko w Kaspersky Security Center Console)

Domyślnie zadanie skanowania jest uruchamiane w imieniu użytkownika, z którego uprawnieniami jesteś zarejestrowany w systemie operacyjnym. W celu uzyskania dostępu do folderu instalacyjnego aplikacji wymagane mogą być odpowiednie uprawnienia. Możesz wskazać użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia, w ustawieniach Kaspersky Endpoint Security i uruchomić skanowanie z poziomu konta tego użytkownika.

Przejdź do góry