Ochrona poczty

Ten składnik jest dostępny, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows dla stacji roboczych. Ten składnik jest niedostępny, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows dla serwerów.

Ochrona poczty skanuje załączniki odbieranych i wysyłanych wiadomości e-mail w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń. Komponent skanuje również wiadomości w poszukiwaniu szkodliwych i phishingowych odnośników. Domyślnie, składnik Ochrona poczty na stałe znajduje się w pamięci RAM komputera i skanuje wszystkie wiadomości otrzymane lub wysłane za pomocą protokołów POP3, SMTP, IMAP lub NNTP lub klienta poczty Microsoft Office Outlook (MAPI). Komponent zapewnia ochronę komputera za pomocą antywirusowych baz danych, usługi w chmurze Kaspersky Security Network i analizy heurystycznej.

Komponent Ochrona poczty nie skanuje wiadomości, jeśli klient poczty jest otwarty w przeglądarce.

Jeśli w załączniku zostanie wykryty szkodliwy plik, Kaspersky Endpoint Security zmieni nazwę tematu wiadomości w następujący sposób: [Wiadomość jest zainfekowana] <temat wiadomości> lub [Usunięto zainfekowany obiekt] <temat wiadomości>.

Składnik współdziała z klientami poczty e-mail zainstalowanymi na komputerze. W przypadku klienta poczty Microsoft Office Outlook dostarczane jest rozszerzenie z dodatkowymi parametrami. Rozszerzenie Ochrony poczty jest integrowane z programem pocztowym Microsoft Office Outlook w trakcie instalacji Kaspersky Endpoint Security.

W tej sekcji

Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona poczty

Zmienianie akcji podejmowanej na zainfekowanych wiadomościach e-mail

Tworzenie obszaru ochrony modułu Ochrona poczty

Skanowanie plików złożonych załączonych do wiadomości e-mail

Filtrowanie załączników wiadomości e-mail

Eksportowanie i importowanie rozszerzeń dla filtrowania załączników

Skanowanie poczty elektronicznej w programie Microsoft Office Outlook

Przejdź do góry